ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Reguleer de totale markt van driehoeksrelaties

Aan de basis van de arbeidsmarkt heeft een verschuiving plaatsgevonden naar zzp. Geen verrassing voor iedereen die niet onder een steen heeft geleefd. Wel een van de uitkomsten van een quickscan naar de effecten van de Wet arbeidsmarkt in balans.

De ABU heeft de afgelopen jaren meerdere keren gewaarschuwd voor een vlucht naar schijnzelfstandigheid aan de basis van de arbeidsmarkt. Onder andere via platformwerk. Goed gereguleerde arbeidsvormen worden vervangen door goedkopere. De gevolgen zijn een lage beloning voor werkenden, een ongelijk speelveld voor ondernemers en een op termijn onhoudbaar sociaal stelsel voor onze samenleving. Zeer onwenselijk.

Uit een onderzoek naar driehoeksrelaties, in opdracht van het Ministerie van SZW, blijkt dat onder andere driehoeksrelaties met zzp’ers arbeidsrechtelijk niet goed zijn geregeld. Dit komt doordat de Waadi niet van toepassing is. De spijker op z’n kop.

Daarom vind de ABU dat de totale markt van driehoeksrelaties moet worden gereguleerd door de reikwijdte van de Waadi uit te breiden. Regels zoals het gelijke beloningsvoorschrift en het onderkruipersverbod (verbod om arbeidskrachten uit te zenden naar bedrijven waar een staking aan de gang is) moeten ook gelden voor andere driehoeksrelaties. Zoals zzp’ers die via een platform werken voor een opdrachtgever. Alleen als een gelijk speelveld wordt gerealiseerd, kan de concurrentie op loonkosten stoppen en de kwaliteit doorslaggevend zijn. Daar kan niemand op tegen zijn.

Gerelateerde artikelen