ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Rutger Groot Wassink (wethouder Amsterdam): “Meer geld nodig voor een activerend arbeidsmarktbeleid”

Rutger Groot Wasssink 1

De Amsterdamse wethouder van Sociale Zaken Rutger Groot Wassink was aangenaam verrast toen hij het rapport-Borstlap opensloeg. Vooral het pleidooi voor een inclusief en activerend arbeidsmarktbeleid sprak hem zeer aan. “Er worden door de commissie een aantal terechte noten gekraakt.”

“Wat we nodig hebben, is een groot offensief gericht op het verbeteren van de bestaanszekerheid van mensen en een inclusieve arbeidsmarkt,” zo opent Groot Wassink het gesprek. “Het rapport van de commissie-Borstlap is een mooie volgende stap in een opeenstapeling van rapporten die min of meer hetzelfde zeggen. De Participatiewet had de belofte dat iedereen mee zou kunnen doen. Maar uit de evaluatie blijkt dat maar liefst 95% van het budget wordt uitgegeven aan inkomensvoorziening en niet aan arrangementen om mensen aan het werk te helpen. Dat is de omgekeerde wereld.” Hij erkent dat het voor een gemeente als Amsterdam lonender is om mensen met een relatief kleine afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen omdat dat een uitkering scheelt, dan te investeren in iemand die al langer langs de kant staat. “Dat is natuurlijk verkeerd. Voor de mensen, de samenleving en de economie willen we dat iedereen mee kan doen.”

 

“We mogen niemand in de kou laten staan.”

 

Budget en systeem

Groot Wassink is het dan ook met de commissie-Borstlap eens dat er vol moet worden ingezet op een meer activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid. “De commissie constateert terecht dat het overheidsbudget de afgelopen jaren is verlaagd van 1,3 miljard euro naar ongeveer 700 miljoen euro. Dat is natuurlijk heel gek als je serieus werk wilt maken van een activerend arbeidsmarktbeleid. Daar moet dus geld bij.” Maar ook moet er kritisch worden gekeken naar ‘het systeem’ zoals we dat hebben bedacht, meent Groot Wassink. “UWV is verantwoordelijk voor de periode dat iemand een WW-uitkering ontvangt. De gemeente kan pas met mensen aan de slag wanneer ze een bijstandsuitkering ontvangen, terwijl je eigenlijk al vóórdat mensen hun werk verliezen zou moeten kijken naar hun volgende plek op de arbeidsmarkt. Daar kan de uitzendbranche een belangrijke rol bij spelen.”

Iedereen aan de slag

Groot Wassink vindt het een goede zaak dat ABU, Cedris, OVAL en NRTO hun krachten hebben gebundeld in de alliantie Samen werken voor werk. “Dit soort samenwerkingsverbanden hebben wij als gemeenten gewoon nodig om meer mensen aan het werk te kunnen helpen. Ik vind het motto ‘Iedereen aan de slag’ ook heel sterk. Dat moet inderdaad het uitgangspunt zijn: we mogen niemand in de kou laten staan.” Wel vindt hij het van belang dat uitkeringsgerechtigden in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. “Het is interessant om met uitzendbureaus te kijken of mensen voor verschillende opdrachtgevers kunnen werken, zodat ze een volwaardig inkomen kunnen verdienen.”

“Mensen met een goede positie op de arbeidsmarkt, die redden zich wel. Maar mensen die nu werk zoeken, hebben de helpende hand van de overheid nodig,” concludeert Groot Wassink. “Daar is capaciteit en budget voor nodig. Het rapport van de commissie-Borstlap is wat dat betreft klip-en-klaar. Voor alle betrokken partijen ligt er nu een uitdaging om te zorgen dat we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen. En er niet in berusten dat meer dan een miljoen mensen nog altijd langs de kant staan.”

Dit artikel verscheen in het blad Uitzendwerk, nummer 1, maart 2020.

Gerelateerde artikelen