ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Slimmer verder, met AI

De uitzendmarkt heeft het afgelopen jaar veerkracht getoond en zich krachtig hersteld. Afgezien van een paar sectoren zijn de economische berichten beter dan we vorig jaar verwachtten – zie ook onze eigen ABU Marktmonitor. De vraag is: hoe nu verder?

Eenvoudiger gevraagd dan beantwoord. Om te beginnen valt het nog te bezien welke wetgeving rondom uitzendwerk daadwerkelijk door een nieuw kabinet wordt omarmd. En vervolgens moet blijken in hoeverre de economische groei doorzet. Onderwijl is er geen krant waar de krapte of mismatch op de arbeidsmarkt niet aan bod komt. Een mooie uitdaging voor onze leden, die daarbij wel wat hulp kunnen gebruiken. Want het is niet de verwachting dat deze mismatch zich snel laat rechtzetten.

Sterker, recent stelde ING in een vooruitblik dat nieuwe technologieën en veranderend consumentengedrag ertoe leiden dat bepaalde werkzaamheden zullen veranderen of verdwijnen. Deze nieuwe onbalans biedt onze branche dan opnieuw groeikansen. Namelijk bij het omscholen en het van werk naar werk begeleiden richting nog niet bestaande beroepen en klimaatbanen. Geen eenvoudige opgave met een almaar kleinere beroepsbevolking.

Pas zag ik hoe enkele uitzenders met behulp van AI betere plaatsingen wisten te realiseren. Door beter onderbouwde beslissingen kwamen intercedenten en recruiters met de meest geschikte mensen in gesprek. De matches die ontstonden hielden langer stand. Misschien nog mooier: er was meer tijd voor een persoonlijk gesprek.

De Europese Commissie buigt zich momenteel over de Artificial Intelligence Act, waarbinnen de wettelijke kaders voor AI-toepassingen worden gedefinieerd. Niet alleen wenselijk voor een gelijk speelveld in het bedrijfsleven en het borgen van de menselijk maat – ook een te bemoeizuchtige overheid blijkt helaas niet ondenkbaar.

Na de zomer ga ik mij verder verdiepen in AI en de kansen die dit biedt voor het recruitmentproces. Want één zaak is voor mij helder: we moeten slimmer verder.

Gerelateerde artikelen