ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Van ambitie naar actie: over het coalitieakkoord

Vorige week werd het lang verwachte coalitieakkoord gepresenteerd. In ruim veertig pagina’s komen alle grote maatschappelijke vraagstukken aan bod. Van klimaat tot onderwijs en van wonen tot arbeidsmarkt. Er wordt flink ‘vooruitgekeken naar de toekomst’, tot ver voorbij dit kabinet. Aan ambitie geen gebrek. En dat is goed, want zonder ambitie geen succes.

Op het terrein van werk en arbeidsmarkt wil het kabinet grote hervormingen doorvoeren. Hervormingen die ervoor moeten zorgen dat ‘werken loont’, de bestaanszekerheid van mensen wordt vergroot, werkgeverschap aantrekkelijk blijft en de krapte op de arbeidsmarkt kan worden opgevangen. De richting is goed.

Het nieuwe kabinet herwaardeert het praktijkgerichte onderwijs. Het legt daarbij de focus op het stimuleren van beroepsopleidingen waar de arbeidsmarkt om vraagt. Ook zijn er plannen om de regionale opleidingscentra te versterken. Dat moeten plekken worden waar ook volwassenen aan de studie gaan. Een leven lang leren in de praktijk gebracht. Ik juich het van harte toe.

Gelukkig zitten onze leden op dat vlak niet stil. De voorbeelden in deze speciale uitgave van Uitzendwerk laten dat zien. Als je het leest dan zie je: een leven lang leren is al de praktijk voor veel uitzenders en uitzendkrachten.

De stap van ambitie naar actie hoeft niet zo groot te zijn. Het geheim? Samen de schouders eronder te zetten. Met een breed maatschappelijk draagvlak van private en publieke partijen en met het organiserend vermogen van de samenleving.

De ABU staat klaar om het nieuwe kabinet te helpen bij de uitwerking van de plannen. Ook als het gaat om het in de praktijk brengen van onderwijsplannen. Want ABU staat voor een toekomst die werkt. Voor iedereen.

Gerelateerde artikelen