ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Waarom de voltijdsbonus niet gaat werken

Afgelopen weekend hield Mathijs Bouman in het FD een pleidooi voor de voltijdsbonus. Bouman berekende dat de werkende parttimer per uur netto stukken beter af is dan de werkende fulltimer. Dat komt door ons perverse belasting- en toeslagenstelsel. Die heeft de arbeidsmarkt ‘kapot genivelleerd’ en de prikkel tot meer werken weggenomen.  

Meer werken moet meer lonen. Weg met de wig en ons vermaledijde toeslagensysteem. Tot zover ben ik het van harte met Mathijs Bouman eens. Zo’n voltijdsbonus klinkt ook best logisch. Maar het gaat niet werken. Het is een tekentafeloplossing die de achtergrond van onze deeltijdcultuur miskent.

We mogen ons gelukkig prijzen dat we in ons land een hoge arbeidsparticipatie hebben. Een van de hoogste in Europa. Er werken 9,5 miljoen mensen, waarvan 4,5 miljoen parttime. Dat is mede te danken aan een uitgekiende en gecultiveerde balans tussen werk en privé. We vinden werk belangrijk, maar er is meer in het leven. En dat vind ik heel gezond.  

Die parttime-cultuur is in de afgelopen vijftig jaar ontstaan en die veranderen we niet zomaar. Wat helpt is dat we alle werkenden de ruimte en de vrijheid geven om werk meer op maat te organiseren. Werken waar, wanneer, hoeveel en hoe je wilt. Goed passend bij de levensfase en bij de capaciteiten van de werkende. Kortom op maat gesneden. Dat vraagt van werkgevers en werknemers veel creativiteit en flexibiliteit. 

Op zo’n manier kunnen veel meer niet-werkenden participeren en kunnen parttime werkenden eenvoudig stappen maken van bijvoorbeeld 12 naar 20 uur of van 20 naar 24 uur. Parttime werkenden gaan namelijk niet massaal de stap naar voltijd zetten, ook niet met een voltijdsbonus. Dat hoeft ook helemaal niet: kleine stappen van veel werkenden maken samen al een groot verschil in de zorg, de kinderopvang of het onderwijs. 

En wat vooral helpt in het bestrijden van de krapte, is om slimmer te gaan werken. Want naast meer uren zullen we het vooral moeten hebben van een hogere arbeidsproductiviteit per werkende. Maar dat is voor een volgende column.

Gerelateerde artikelen