ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Advocacy report februari van de WEC

Wat speelt er in Europa en wereldwijd wat betreft uitzendwerk? De World Employment Confederation (WEC) zet zich in om uitzendwerk op de kaart te zetten. Er is een nieuw rapport uit, waarvan we de belangrijkste punten samenvatten.

Bekijk het hele rapport.

Wereldwijd

IOE en WEC publiceren een gezamenlijk initiatief over het herstel na Covid-19
De WEC en de International Organisation of Employers hebben samen een set van aanbevelingen gepubliceerd. In de aanbeveling krijgen de diverse vormen van werk een belangrijke rol. De aanbevelingen dekken vier belangrijke onderwerpen die gelinkt zijn aan werken in het nieuwe normaal na Covid-19.

Input WEC in B20 start notitie
WEC heeft input geleverd op de publicatie van de B20 start notitie voor de werk & opleiding taskforce. Dit laat de prioriteiten van de WEC zien wat betreft de diverse vormen van werk als instrument om werk te creëren en herstellen. De input heeft ertoe geleid dat in de B20-notitie de diverse vormen van werk een prominentere positie hebben gekregen. Dit is een goed resultaat omdat de ministers van werkgelegenheid van de twintig grootste economieën van input worden voorzien door de B20.

Europa

Verstevigen sociale dialoog
De EU hecht veel waarde aan een sterke sociale dialoog. Er is een rapport verschenen waarin de focus ligt op betrokkenheid van de EU op de verschillende sociale dialogen. Hier zijn tien aanbevelingen in gemaakt om de sociale dialoog te verbeteren. Deze tien aanbevelingen zijn terug te lezen in het hele rapport (zie de bovenstaande link).

Europese Commissie: economische voorspelling 2021
De Europese Commissie heeft een voorspelling gepubliceerd voor de winter. De coronacrisis blijft een belangrijke rol spelen. De commissie voorspelt groei vanaf de lente. Verdere groei is sterk afhankelijk van onder andere de snelheid van vaccineren. Alles staat of valt bij het sneller opheffen van lockdowns.

WEC stuurt brief aan Europees parlement over werk mobiliteit
Het Europese Parlement heeft een rapport uitgebracht over EU-regulering en de vrijheid van werknemers. Er is een nieuwe discussie ontstaan over de rol van uitzendondernemingen en arbeidsmigratie. Een aantal leden van het parlement vindt het noodzakelijk dat er striktere regels komen voor uitzendwerk. In de brief aan de leden van de Commissie werk en sociale zaken van het parlement. Hierin is uiteengezet dat er goede regels zijn voor uitzendwerk, zowel Europees als nationaal. Ook wordt verzocht onderscheid te maken tussen uitzendwerk en andere vormen van werk zoals aanneming van werk. De Europese Commissie heeft nog geen gehoor gegeven aan de oproep van het parlement.

Laura Spangenberg, spangenberg@abu.nl

Gerelateerde artikelen