ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Stelling: De coronacrisis laat zien dat, van alle flexibele werkers, uitzendkrachten het beste af zijn

Piet Fortuin, voorzitter CNV: “Tot nu toe zijn uitzendkrachten beter af dan andere flexwerkers”

“Ik ben het eens met de stelling. In april zijn er ruim 40.000 mensen werkloos geworden. Daar zitten veel jongeren en flexwerkers tussen. In deze eerste fase van de crisis zijn uitzendkrachten daarbij beter af dan andere flexwerkers. Uitzenders, althans goede, gerenommeerde uitzenders, hebben een beroep gedaan op de NOW, waardoor ze uitzendkrachten in dienst konden houden. Let wel: ik heb het dan over uitzenders die ABU- of NBBU-lid zijn en niet over die uitzenders die nergens bij aangesloten zijn. Daar zitten die malafide cowboys tussen, die hun krachten er nu massaal uitgooien. De coronacrisis legt een vergrootglas op de arbeidsmarkt. En door die vergroting zie je de rafelranden nu haarscherp. Kijk eens naar die platforms, waar nu een zeer grote uitstroom plaatsvindt van schijnzelfstandigen. Dan zijn uitzendkrachten, die keurig onder de cao vallen, beter af. Daar ben ik best positief over. Ik ben wel benieuwd wat uitzenders nu gaan doen, in de tweede fase van de NOW. Houden zij hun mensen dan nog steeds vast of laten zij uitzendkrachten dan wel gaan? En wat gaan de uitzenders doen die niet in aanmerking kwamen voor de NOW omdat zijn minder dan 20% verlies leden? Er zijn bureaus die hun uitzendkrachten desondanks hebben behouden. Dat siert ze, maar ik vraag me wel of af dat zo blijft. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich zal gaan ontwikkelen.”

Marion van Happen, COO bij USG People: “We blijven volop inzetten op duurzame inzetbaarheid, juíst nu”

“Eens. Als je uitzendkrachten vergelijkt met bijvoorbeeld zzp’ers, dan zijn uitzendkrachten nu zeker beter af. Wij hebben, mede dankzij de NOW-regeling, uitzendkrachten in dienst kunnen houden. Maar uitzendkrachten zijn ook beter af, omdat wij als uitzender doorontwikkelen en -bemiddelen als een belangrijke taak zien. Zo hebben we de afgelopen periode veel krachten die zonder werk kwamen te zitten, door kunnen plaatsen naar sectoren waar veel vraag was, zoals overheden, het bank- en verzekeringswezen en de zorg- en welzijnssector. Ook blijven we volop inzetten op duurzame inzetbaarheid, juíst nu. De anderhalvemetereconomie brengt nieuwe uitdagingen mee, sommige bedrijven zullen van koers wijzigen. Dit vraagt om andere competenties van uitzendkrachten. Via scholing en ontwikkeling kunnen we hen hierop voorbereiden. Ook nu de eerste termijn van de NOW is afgelopen, blijven we in elk geval de komende weken contracten nog verlengen. Wellicht vragen we ook NOW-2 aan; we bestuderen de nieuwe regeling nu. Eén ding is duidelijk: de vraag naar flex zal in de toekomst groeien. Waarom denken we niet eens na hoe we flexibiliteit anders kunnen ordenen? Laten we minder focussen op de vorm en meer op het talent. Hoe mooi zou het zijn als de maximale flexibele periode wat langer wordt, zodat we nog sterker kunnen inzetten op verduurzaming? Dan kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich blijven ontwikkelen, zodat ze steeds van het ene project naar het andere gaan.”

Over uitzendwerk

De ABU staat voor de kwaliteit van uitzendwerk. Goed werkgeverschap is daarvan een belangrijk onderdeel. Dit betekent: een eigen CAO voor Uitzendkrachten, gelijk loon voor gelijk werk, pensioenopbouw, loondoorbetaling bij ziekte, toegang tot scholing, de mogelijkheid om een hypotheek af te sluiten middels de perspectiefverklaring en zo veel mogelijk werkzekerheid.

Gerelateerde artikelen