ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De meeste mensen deugen

Vakantietijd. Boekentijd. Op mijn lijst staat: De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. In zijn – zeer lezenswaardige – boek betoogt hij dat de mens van nature geneigd is om goed te doen. Om elkaar te helpen. Niet egoïsme drijft mensen voort, maar de hang naar saamhorigheid en van betekenis zijn.

Ik moest aan dit boek denken toen ik een opmerkelijke strofe las in de Kamerbrief van vorige week over het gebruik van de NOW 1.0-regeling. In die brief stond: Een opvallende sector is de sector uitzendbedrijven. Het grootste aantal werkenden wordt bereikt in de sector overige commerciële dienstverlening (ongeveer 410.000), bij de uitzendbedrijven (ongeveer 400.000) en bij de horeca en catering (390.000). Nergens staat waarom de minister dit aantal zo opvallend vindt. Zou het te maken kunnen hebben met de impliciete verwachting dat uitzenders en masse uitzendkrachten zouden ontslaan aan het begin van de crisis?

Een aantal leden van de ABU heeft NOW 1.0 aangevraagd. Waarom? Omdat zij als goed werkgever hun uitzend- en payrollkrachten zoveel mogelijk in dienst wilden houden. Ook al viel veel werk bij opdrachtgevers weg of moesten opdrachtgevers zelfs hun deuren sluiten.

Binnen de ABU is de boodschap naar onze leden vanaf het begin van de crisis geweest: als het kan houd dan uitzendkrachten in dienst. Om dit – deels – te faciliteren, richtten we een digitaal platform in waar leden vraag naar en aanbod van uitzendkrachten bekend konden maken. Onze leden hebben in die eerste maanden van de crisis dagelijks zo’n 22.000 uitzendkrachten herplaatst. Het overgrote deel naar vitale sectoren.

Natuurlijk: uitzenders willen – net als alle ondernemers in Nederland – geld verdienen. Laat dat duidelijk zijn. En onder die zakelijke laag ligt ook de drang om te willen helpen. Heel menselijk.

De meeste mensen deugen. Ook veel uitzenders.

Gerelateerde artikelen