ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Goud

In een overleg met enkele ABU-leden vertelde iemand me hoe enthousiast en lovend uitzendkrachten tijdens een bijeenkomst waren over hun uitzendorganisatie. En over de kansen die zij via uitzendwerk krijgen. ‘Soms vergeet je wat voor moois onze branche allemaal doet’, zei een van de uitzendondernemers. En zo is het! De uitzendbranche verschijnt vooral negatief in het nieuws, maar hoeveel mensen zijn inmiddels al geholpen aan werk? Soms vanuit een uitzichtloze situatie. Helaas worden in de media doorgaans alleen de zaken benadrukt die niet goed gaan en wordt geroepen om meer restricties voor uitzenden, zowel in Nederland als in Europa.

De toegevoegde waarde van de uitzendbranche komt goed tot uiting in een manifest van de World Employment Confederation, de wereldwijde brancheorganisatie voor uitzenden, waarbij ook de ABU is aangesloten. Hierin is helder omschreven dat de uitzendbranche kan bijdragen aan herstel, veerkracht en hervorming van de arbeidsmarkt.

Herstel
Binnen enkele jaren zullen 85 miljoen banen verdwijnen. Tegelijk komen er 97 miljoen nieuwe banen bij in de periode tot 2025, zo blijkt uit het rapport van het World Economic Forum future of Jobs. Dit betekent dat mensen moeten veranderen van werk. Om dit soepel te laten gebeuren, moeten mensen worden geschoold en om- en bijgeschoold. De uitzendbranche maakt de transitie naar groeisectoren mede mogelijk – dat hebben uitzenders wel bewezen in deze crisisperiode. Uitzendondernemingen spelen een belangrijke rol in het begeleiden van mensen die hun baan dreigen kwijt te raken en bereiden hen voor – onder meer met om- en bijscholing – op de transitie van morgen.

Hervorming
Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen, moet er hervormd worden. Het is noodzakelijk om het systeem van sociale verzekeringen aan te passen, zodat alle mensen in verschillende vormen van werk daartoe toegang hebben. De uitzendsector draagt bij aan de hervorming met allerlei initiatieven op het gebied van sociale innovatie.

Veerkracht
Al voor de COVID-crisis gaf 87% van de organisaties aan dat zij met een mismatch op de arbeidsmarkt te maken hebben, aldus een wereldwijde enquête van McKinsey. De uitzendsector kan het risico op werkloosheid verkleinen door voor werknemers een nieuwe kans op een baan mogelijk te maken en transities makkelijker te maken. Uitzendorganisaties kunnen ook een nieuwe baan vinden, voordat de werknemer zijn vorige baan heeft verloren. Uitzendorganisaties hebben immers een goed beeld van de arbeidsmarkt en de beschikbare functie in combinatie met inzicht in de capaciteiten van de uitzendkracht.

Kortom, de branche kan bijdragen aan een goed werkende arbeidsmarkt en betekent voor veel mensen de opstap naar werk. Bij het reguleren van de uitzendsector, moeten we oog hebben voor de zaken die niet goed gaan, maar daarbij moeten we niet uit het oog verliezen wat er allemaal goed gaat. Verkeerde maatregelen kunnen ervoor zorgen dat juist minder mensen perspectief op werk krijgen. Daarom deze oproep: Vergeet de gouden kant van de uitzendbranche niet.

Gerelateerde artikelen