ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Het oneerlijke verhaal: minder malafiditeit door meer regels

Met nog slechts een paar dagen tot de verkiezingen bevindt Nederland zich in het heetst van de campagne. Op elk moment van de dag horen we een partij zeggen dat er écht iets moet veranderen. Opvallend is echter dat, als het gaat om malafide praktijken op de arbeidsmarkt, we nog steeds in het oude patroon zitten en politieke partijen een blinddoek lijken te dragen voor de effectiviteit van de aanpak.

Andere, aanvullende, strengere regels
Het goede nieuws is dat alle partijen het er nog steeds over eens zijn dat malafiditeit moet worden aangepakt. Het slechte nieuws is dat voor de aanpak van malafiditeit nog steeds vooral wordt teruggevallen op regels. Andere regels, aanvullende regels, strengere regels, maar uiteindelijk gewoon meer regels.

Integere ondernemers zijn de dupe
Begrijpen ze in Den Haag niet dat meer regels geen oplossing bieden voor onfatsoenlijk en onacceptabel gedrag van malafide ondernemers? Of willen politici het niet begrijpen omdat niemand zijn vingers wil branden aan andere, misschien ingewikkelde oplossingen die weleens het verschil kunnen maken? Waarom nemen politici voor lief dat eerlijke en integere ondernemers de dupe worden van de wildgroei aan (ineffectieve) regels, terwijl malafide ondernemers deze regels steeds met gemak kunnen ontduiken? Drie goede vragen die ik regelmatig hoor van ondernemers en waar ik, met al mijn kennis en ervaring in het Haagse, eerlijk gezegd geen goed antwoord op kan geven.

We hebben geen behoefte aan meer regels
Daarom schrijf ik deze column en wil ik de oproep herhalen die wij als ABU al jaren doen: we hebben geen behoefte aan meer regels, zeker niet aan ineffectieve, maar aan een reële pakkans. Om gedragsverandering te bewerkstelligen moeten malafide ondernemers op zijn minst het gevoel hebben dat ze door de overheid kunnen worden gepakt en daar het liefst ’s nachts van wakker liggen.

De overheid moet veel effectiever handhaven om malafiditeit echt aan te pakken. Wie durft dit eerlijke verhaal te vertellen?

Gerelateerde artikelen