ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Komt allen tezamen

Voor wie het nieuws volgt, is het kerstverhaal van de uitzendbranche niet vrolijk. We horen dat uitzendkrachten vaker te maken hebben met onveilige werksituaties. Dat het aantal bedrijfsongevallen bij deze groep hoger is dan bij mensen in vaste dienst – aldus een rapport van de SER dat vorige week verscheen. Dat arbeidsmigranten niet conform de cao betaald worden. Dat uitzendkrachten omgetoverd worden tot zzp’er met de toverstaf die Wab heet…

Wie de moeite neemt om verder te kijken dan zijn of haar neus lang is, ziet een onderstroom van globalisering die de waarde van werk aan het uithollen is. Helder en confronterend beschreven in De Staat van Eerlijk werk van ISZW. Dat door deze trend de menselijke waardigheid het onderspit delft, hoeft geen verder betoog.

In deze voorbeelden is er telkens een partij die de dans ontspringt: de opdrachtgever. Vaak grote bedrijven die de inhuur van uitzendkrachten tegenwoordig laten doen door dezelfde inkoper die ook de pennen en het papier inkoopt. Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid van uitzendkrachten op de werkvloer? Het is de opdrachtgever die daarvoor instructie en begeleiding moet geven. De uitzendkracht werkt immers onder toezicht van het inlenende bedrijf.

Onderbetaling van uitzendkrachten: het is de opdrachtgever die vraagt om A1-verloning want voordeliger. We horen verhalen van leden die van opdrachtgevers de vraag krijgen om hun uitzendkrachten om te toveren tot zzp-er. Sterker nog: er zijn opdrachtgevers die uitzendkrachten dwingen om zzp’er te worden. Ook – of juist – in sectoren waar dat een onzalig idee is: denk aan de logistiek en horeca.

Is deze column een aanklacht tegen ondernemend Nederland? Nee. Maar we laten zien dat alle partijen die gaan over werk een klus te klaren hebben. En die klus is: breng de waarde van werk weer terug in Nederland. Breng de menselijkheid weer terug in het werk in de 24-uurs economie. Wentel niet alles af op werkenden.

Veel maatschappelijke problemen worden nog te makkelijk neergelegd bij de uitzendbranche. De ABU neemt zijn verantwoordelijkheid waar we kunnen. Maar we kunnen deze problemen niet alleen oplossen. Daarbij hebben we iedereen nodig: de overheid, vakbonden, bedrijven, uitzendkrachten.

Daarom zo vlak voor de Kerstdagen mijn oproep: komt allen tezamen. Laten we in 2020 met elkaar werken aan de waarde van werk.

Gerelateerde artikelen