ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Moreel kompas

Maatschappij arbeidsmarkt

De groei van het aantal flexibele arbeidsrelaties zorgt ervoor dat ook de inkomensonzekerheid toeneemt. Ik maak mij daarover zorgen. Er moet geen onzekerheid bestaan over het kunnen vergaren van een inkomen. Voor de ABU betekent dit, dat wij inzetten op kwaliteit en goed werkgeverschap. In het belang van onze uitzendkrachten én om een duurzame positie van uitzenden en payrolling op de lange termijn te bewerkstelligen.

 

“We nemen onze verantwoordelijkheid en gaan nog meer investeren in kwaliteit en goed werkgeverschap.”

 

De maatschappelijke waarde van uitzenden is groot. Met alle discussies over doorgeslagen flex kunnen we het ons simpelweg niet veroorloven om ons krediet als branche te verspelen. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid en gaan we nog meer investeren in kwaliteit en goed werkgeverschap. De ABU koerst op een duurzame positie van uitzenden en payrolling op de lange termijn, met als belangrijke ankers de nieuwe cao en pensioenregeling. Het betekent dat we soms moeilijke keuzes moeten maken over wat we wel en niet accepteren in onze branche.

Met het aanscherpen van het morele kompas van de ABU ondersteunen en waarderen we de rol van ABU-leden. We nemen niet alleen afstand van misstanden, we nemen ook het voortouw. Met elkaar afspraken maken dat we als ABU-leden buitenlandse werknemers niet allen maar voor een paar dagen werk naar ons land halen. Dat we niet meewerken aan constructies die alleen maar zijn bedoeld om de cao te ontlopen. Het goede voorbeeld hebben we vorig jaar gegeven met de aanscherping van onze gedragsregels over discriminatie. Ik merk in alles dat ABU-leden achter onze boodschap staan. Zij investeren in duurzame inzetbaarheid en zetten de toegevoegde waarde van onze sector voor werkenden, ondernemers en maatschappij centraal. Niet omdat het moet, maar omdat leden dit echt willen. En daarmee blijven zij van toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt.

Deze column verscheen in Uitzendwerk – April 2019

Gerelateerde artikelen