ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nauwe samenwerking voor uitzendkrachten Schiphol

Extra nadruk op loopbaanbegeleiding voor nieuwe kansen

Uitzendbureaus Randstad, Manpower, Adecco en Olympia hebben de handen ineengeslagen om hun uitzendkrachten die op Schiphol hun baan verloren weer aan het werk te helpen. Bij de gezamenlijke aanpak ligt er extra nadruk op actieve loopbaanbegeleiding om meer kansen te creëren en werkzoekenden hierop voor te bereiden.

Toen veel werk op Schiphol door de coronacrisis acuut stilviel, konden relatief veel uitzendkrachten elders geplaatst worden door de uitzendorganisaties. Maar dat lukte nog niet voor iedereen. Om voor alle uitzendkrachten toch zo snel mogelijk nieuw werk te vinden, werken de bureaus nauw samen met elkaar en met House of Skills, een samenwerkingsverband in de Metropoolregio Amsterdam tussen bedrijven, gemeenten, UWV, onderwijs- en kennisinstellingen en werknemers- en werkgeversorganisaties. Werkgevers en werkenden matchen op vaardigheden (en blijven ontwikkelen) staat hierbij centraal.

Aanpak

Allereerst is verkend welke beroepen en sectoren kansrijk zijn voor de betreffende uitzendkrachten en welke opleidingen daarvoor eventueel nodig zijn. Hier is de opleiding ‘Productie pro’ uit naar voren gekomen, speciaal gericht op de kansen in de procesindustrie. De opleiding bestaat uit theorie (e-learning), praktijkopdrachten en de mogelijkheid om een erkend mbo-certificaat te behalen. “Daarnaast zijn er bijvoorbeeld veel kansen in de logistiek. Daar zijn ook al veel uitzendkrachten van Schiphol naartoe gegaan,” schetst Dirco Dekker (manager Social Development) van Manpower.

Loopbaanbegeleiding

Bij de begeleiding van deze werkzoekenden naar nieuw werk wordt extra nadruk gelegd op loopbaanbegeleiding. Voordat ze met loopbaancoaches van House of Skills praten over hun talenten en nieuwe mogelijkheden, is het soms ook nodig om eerst gehoord te worden en duidelijkheid te krijgen over de ontstane situatie. Dekker: “Zeker de eerste maanden dachten veel mensen vooral nog aan een snelle terugkeer naar hun oude baan. Maar voor Schiphol weer op het niveau is van januari 2020, zijn we zeker een paar jaar verder. Voordat mensen dan echt kijken naar andere mogelijkheden is die eerste ‘rouwverwerking’ vaak belangrijk. Daar moet je wel voor openstaan. Dat zien we vaker bij gedwongen transities op de arbeidsmarkt, zoals gedwongen ontslagen door een faillissement.”

Naast de bemiddeling van uitzendorganisaties en de loopbaanbegeleiding kunnen uitzendkrachten ook gebruikmaken van scholingsvouchers en Alles in 1-trajecten van scholingsfonds DOORZAAM. Daarnaast kunnen de werkzoekenden gebruikmaken van een interventiebudget van maximaal 2.500 euro.

Patricia Moester: “Door loopbaanbegeleiding ging ik breder kijken”

Patricia Moester

Patricia Moester (53) uit Zaandam werkte via uitzendorganisatie Adecco drie jaar als administratief medewerker op Schiphol, bij KLM Equipment Services. Tot de coronacrisis begon. “Het werk viel stil en ik kon helaas niet blijven. Adecco kon mij niet direct herplaatsen en ik kreeg begeleiding van House of Skills. Daar was ik ontzettend blij mee. Ze hielpen met mijn cv en we voerden verschillende loopbaangesprekken,” vertelt Moester. “We keken naar mijn kwaliteiten, waar ik energie van krijg en waar kansen liggen. Zo leerde ik meer over mijzelf en mijn mogelijkheden. Ik ben ruimer gaan kijken naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Via een ander uitzendbureau (Treffer) vond ik administratief werk bij een renovatie en onderhoudsbedrijf (Logchies) in Beverwijk, op de afdeling dagelijks onderhoud en sinds dit jaar werk ik op de financiële afdeling. Ik heb het hier erg naar mijn zin. Het is een leuk warm bedrijf met leuke collega’s. Ook vergroot ik mijn vakkennis nu met een scholingsvoucher van DOORZAAM. In november ben ik begonnen met een opleiding om mijn Praktijkdiploma Boekhouden te halen. Zo krijg ik een bredere basis en kan ik me verder ontwikkelen. Daardoor sta ik ook weer sterker op de arbeidsmarkt.”

Gerelateerde artikelen