ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Reactie besluit middelbare scholen in Brabant

De ABU reageert met teleurstelling op het besluit van middelbare scholen in Brabant om te stoppen met het inhuren van uitzendkrachten.

Jurriën Koops, directeur: “Bonafide uitzenders zijn onderdeel van de oplossing. Niet van het probleem.  Zij helpen op een verantwoorde manier om arbeidsmarktvraagstukken op te lossen. Ze zorgen ervoor dat lessen kunnen doorgaan en dragen ook bij aan de instroom van nieuwe docenten door het opleiden en begeleiden van zij-instromers. Bovendien bieden veel van onze leden advies en ondersteuning bij strategisch HR-beleid en het beheer van vervangingspools.”

De ABU erkent dat er momenteel uitzendorganisaties zijn die zich schuldig maken aan onethische praktijken. Dat zijn niet de uitzenders die de ABU vertegenwoordigt. Het is spijtig dat de betrokken scholen alle uitzenders over één kam scheren. Koops: “De goeden lijden onder de kwaden.”

Volgens de brancheorganisatie gooien scholen het kind met het badwater weg door te stoppen met inhuur van uitzendkrachten. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het ook voor scholen namelijk nog altijd een uitdaging om geschikt personeel te vinden.

Gerelateerde artikelen