ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Recruitmentorganisaties helpen vanuit WE IT met ambitieus doel: 3.000 IT’ers opleiden en bemiddelen in Zuid-Holland

Uitzendbranche_robotisering

Om het tekort aan IT’ers aan te pakken, heeft in Zuid-Holland een consortium van overheden, opleiders en het bedrijfsleven het platform WE IT in het leven geroepen. Met verschillende projecten worden IT’ers opgeleid en kansen gecreëerd voor zij-instromers. Recruitmentspecialist YoungCapital NEXT en uitzendorganisatie ManpowerGroup zorgen voor het opleiden en begeleiden van kandidaten en uiteraard de bemiddeling.

Zuid-Holland kampt met een grote mismatch op de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat vacatures weer beter kunnen worden ingevuld, is al in de zomer van 2019 het Human Capital Akkoord gesloten op initiatief van de Economic Board Zuid-Holland. Hieraan werken 66 partijen en sectoren mee.

Start met negen projecten

WE IT is een deelproject binnen het Human Capital Akkoord. In 2019 groeide het aantal IT-vacatures met 27%, terwijl IT-professionals in Zuid-Holland momenteel kunnen kiezen uit gemiddeld vijf openstaande vacatures. Daarnaast hebben ook werkenden in andere functies steeds meer te maken met digitalisering. WE IT moet zorgen voor meer IT’ers én kansen bieden aan nieuwe en zij-instromers. “De nood in de IT is hoog, daarom willen we snel actie ondernemen,” zegt programmamanager Remco Engels (namens de Hooge Hogeschool) van WE IT. “We willen de projecten verbinden, versterken of opschalen. Hiervoor versterken we ons netwerk en daarnaast kijken we naar uitbreiding met nieuwe projecten en partners voor meer samenhangende slagkracht.”

Opleiden en bemiddelen

In het deelakkoord zijn harde doelen gesteld voor het omscholen, bijscholen en bemiddelen van 3.000 (nieuwe) IT’ers tot 2024. Hierbij spelen YoungCapital NEXT en ManpowerGroup een belangrijke rol. “WE IT biedt ook kansen voor mensen die tot nu misschien nog niet direct aansluiting vonden bij het werk in de IT, bijvoorbeeld door hun cv, ervaring of bestaande mogelijkheden om een opleiding te volgen,” zegt Janneke Jager-Pelgrim, landelijk accountmanager government van YoungCapital NEXT. “Wij selecteren kandidaten op talenten, passies, drijfveren en leerpotentie. Zien wij kansen in de IT, dan bekostigen wij hun opleiding en bemiddelen ze naar een baan. Ze blijven dan maximaal twee jaar bij ons in dienst en kunnen daarna doorstromen naar andere werkgevers.”

Persoonlijke begeleiding

De intermediairs maken voor hun bijdrage aan WE IT gebruik van hun eigen voorzieningen, zoals talent assessments, (maatwerk) opleidingen (mbo en hbo) en bijvoorbeeld traineeships. Plus de bemiddeling en begeleiding van kandidaten. Jager: “Dat is ook precies waar WE IT voor staat.” Daarnaast investeert YoungCapital NEXT in de persoonlijke begeleiding van deelnemers vanuit het eigen persoonlijk leiderschapsprogramma Take Charge. “Dat is waardevol om belangrijke softskills – zoals zelfinzicht en effectief communiceren – en de ontwikkeldrang van IT’ers te stimuleren hun talenten ook op langere termijn optimaal te benutten,” aldus Jager.

De doelstellingen zijn ambitieus. Jager: “Van de 3.000 IT’ers willen wij er minimaal 400 voor onze rekening nemen. De afgelopen twee jaar hebben wij in heel Nederland bijna 500 IT’ers bemiddeld. Dat zegt dus wel iets over dit doel. Daar gaan we ook extra op inzetten. De grote vraag biedt kansen doordat ook onze opdrachtgevers toegewijd zijn. Een uitdaging kan wel zijn dat bedrijven die nu onder druk staan voorzichter zijn met investering voor de langere termijn. Daarnaast zijn ze soms ook al druk om de nieuwe IT’ers goede begeleiding te kunnen bieden. Ook op dit gebied gaan wij daarom extra ondersteuning bieden om hen te ontzorgen.”

Zeer diverse projecten

De huidige negen projecten van WE IT zijn divers. Met onder andere een ICT Praktijk Academie en projecten voor digitalisering in het mkb en stimuleren van bewustwording rond cybersecurity tot de Young Digitals. Dit laatste initiatief richt zich op wijken met een uitdaging. Engels: “Het biedt kandidaten kansen om zich te ontwikkelen tot digital marketeer. Ze worden daarbij ook direct gekoppeld aan werk. Ik ben zeer enthousiast over dit soort projecten.”

WE IT heeft een looptijd tot in ieder geval 2024.

Gerelateerde artikelen