ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

The day after

Gisteren hebben we het feest van de democratie gevierd. De opkomst was ondanks corona hoog. Mooi dat zoveel mensen hun stem hebben laten horen. Ik feliciteer alle winnaars en wens ze veel wijsheid toe bij de aanpak van de grote uitdagingen waar we als samenleving voor staan. De ABU staat klaar om zij-aan-zij met het nieuwe kabinet ons land – werkenden en bedrijven in het bijzonder – sterker uit de coronacrisis te loodsen.

Soms worden we the day after wakker in een nieuwe wereld. Dit keer is dat niet het geval. De formatie van het nieuwe kabinet moet nog starten, maar het heeft er alle schijn van dat een informateur zal worden gevraagd om een kabinet met in ieder geval de VVD, D66 en het CDA te onderzoeken. Hoe het nieuwe kabinet er ook uit komt te zien: de hervorming van de arbeidsmarkt zal hoog op de prioriteitenlijst staan. Met het breed omarmde adviesrapport van Borstlap als vertrekpunt.

Nu de verkiezingen achter de rug zijn hoop ik dat het cherrypicken dat we in de verkiezingsprogramma’s zagen, stopt. Dat het kabinet start met de hervorming van de arbeidsmarkt vanuit een integrale visie die op breed draagvlak vanuit de polder kan rekenen. Het wordt weleens vergeten maar dat was ook een essentieel onderdeel van het advies van de commissie-Borstlap: hervorm samen én integraal.

Hoe groot de ambities ook zijn, we weten ook dat dit niet gaat lukken in één kabinetsperiode. De hervorming kan mogelijk wel tien jaar duren. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt.

Mijn advies: zorg als eerste voor een gelijk fiscaal speelveld op de arbeidsmarkt, vooral voor flexibel werk. Pak schijnzelfstandigheid aan en zorg voor goede handhaving van nieuwe regels voor werk. Dan worden er direct meters gemaakt. Meters op weg naar een arbeidsmarkt met meer balans tussen vast en flexibel werk.

Gerelateerde artikelen