ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzendbureaus kunnen scholen helpen

Uitzendkrachten: ook in het onderwijs

Als je de kranten leest, zou je bijna denken dat de uitzendsector de oorzaak is van alle arbeidsmarktproblemen in het onderwijs. Ja, er zijn helaas cowboys actief in de sector. Maar onze leden helpen scholen juist: niet alleen bij piek en ziek, maar ook met bijvoorbeeld HR-ondersteuning.

Eerst maar even een factcheck: het tekort aan leraren in het onderwijs is groot. De precieze aantallen zijn echter niet bekend. 

Een belangrijke oorzaak van de tekorten is dat de lonen in het onderwijs jarenlang op de nullijn hebben gestaan. De instroom van jongeren is mede daardoor opgedroogd. Tel daarbij op een enorme regeldruk, overlegcultuur, veel deeltijdwerk, hoge werkdruk, hoog ziekteverzuim en gebrek aan carrièreperspectieven. Dan wordt begrijpelijk dat ook de zittende leerkrachten opbranden en afscheid nemen van het onderwijs. Het vak waarvoor zij ooit uit liefde voor de kinderen hebben gekozen.

We zijn uiteraard fel gekant tegen de cowboys in de sector die gebruikmaken van deze schaarste. Die leerkrachten wegkopen en terugplaatsen tegen torenhoge tarieven. Wij en onze leden willen juist een bijdrage leveren aan de oplossing van de problemen in het onderwijs.

Onze leden voorzien leerlingen niet alleen van een leerkracht bij piek en ziek. Ze streven ook een langdurige relatie na met scholen, door de genoemde HR-ondersteuning. Broodnodig, want juist dit is bij veel scholen het ondergeschoven kindje. 

Onze leden doen bijvoorbeeld aan coaching, intervisie en opleiding van startende leerkrachten. Selectie, assessment en scholing van zij-instromers. Bieden trajecten aan voor schoolleiders en maken doorstroom van leerkrachten mogelijk, waardoor individuele groei mogelijk is en vastlopen wordt voorkomen. 

Ook zijn onze leden actief bij het herplaatsen van boventallige leerkrachten. Want ja, die zijn er ook. Door al deze activiteiten vergroten ABU-leden het aantal nieuwe beschikbare leraren en leveren ze een bijdrage aan het voorkomen van voortijdige uitstroom. 

Kortom, de activiteiten van onze uitzendbureaus zijn niet de oorzaak van het probleem in het onderwijs, maar onderdeel van de oplossing!

Juist daarom wil de ABU samen met alle partijen in het onderwijs het kaf van het koren scheiden, zodat de cowboys niet langer een kans krijgen.

Gerelateerde artikelen