ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vergroot instroom en doorstroom kinderopvang via het Ontwikkelpad

De instroom en doorstroom in de kinderopvang te vergroten. Dat is het doel van het Ontwikkelpad: een hulpmiddel op maat voor groepshulpen in de kinderopvang die meer willen leren én voor werkzoekenden in deze sector.

Kansen voor werkzoekenden

Het Ontwikkelpad is een initiatief van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ook de ABU is hierbij betrokken. Het draait om de instroom en doorstroom van de groepshulp in de kinderopvang. Dit is een bestaande functie in de CAO-kinderopvang, die kansrijk is voor instroom van mensen die nu nog geen werk hebben en nog niet beschikken over een passende opleiding.

Kansen voor werkgevers en bestaande groepshulpen

Vooralsnog gaan de arbeidsmarktregio’s Amersfoort, Friesland, Groningen, Groot-Amsterdam, Holland Rijnland, Midden-Holland, Midden-Utrecht, Rijnmond, West-Brabant, Zaanstreek-Waterland, Zwolle ermee aan de slag voor de doelgroep werkzoekenden. En uiteraard kunnen alle werkgevers ook voor bestaande groepshulpen in de kinderopvang dit Ontwikkelpad inzetten.

Deelnemen aan het initiatief

Graag komen we met u in contact als u interesse hebt om hieraan deel te nemen. U kunt een mail sturen aan Laura Spangenberg (spangenberg@abu.nl).

Gerelateerde artikelen