ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“We doen niets revolutionairs maar het werkt wel”

Rick Tuik, werkgeversadviseur Menso Detacheren

“Wij kopen tijd en zekerheid voor onze uitzendkrachten en werkgevers. Of het nu gaat om iemand uit de bijstand, een statushouder of een kandidaat met een beperking: iedereen krijgt een contract voor minimaal een halfjaar en elke vorm van begeleiding die maar nodig is. Na dat halfjaar stroomt grofweg driekwart van de mensen uit naar een reguliere werkgever.”

Menso probeert voor haar kandidaten alle belemmeringen naar werk weg te nemen. Dat gaat verder dan coaching en opleiden alleen. Tuik: “We willen dat onze uitzendkrachten zowel mentaal als fysiek gezond zijn. Als het nodig is, ondersteunen we mensen door ze te helpen met hun uiterlijke verzorging. Dan kun je denken aan een bezoek aan de kapper, kledingwinkel of tandarts. Anderen begeleiden we via sport naar fysieke gezondheid. Is een werk- of leerplek op grotere reisafstand en is vervoer een probleem? Dan kunnen we voorzien in een fiets. Alles wat nodig is om te zorgen dat kandidaten zich goed voelen en zich goed presenteren.”

“Ik wil gewoon dat mensen duurzaam aan het werk komen, zichzelf kunnen bedruipen en weer kunnen participeren in de maatschappij.“

Financieel perspectief

Tuik merkt dat verandering spanning meebrengt, ook financieel. “Mensen die jarenlang een uitkering hebben gehad, willen weten wat de financiële gevolgen zijn als ze gaan werken. Dat is belangrijk, want ze balanceren vaak al op het randje. Wij coachen hen op dat veranderende perspectief en maken duidelijk: dit gaat er gebeuren met je inkomen, dit moet je regelen.”

Zekerheid geeft ook de contractvorm. “Wij detacheren kandidaten voor een halfjaar. Daarna neemt de opdrachtgever ze in dienst. Soms twijfelt deze nog een beetje. Dan bedenken we samen een passend vervolg, zoals een verlengde detachering. Maar dit jaar is driekwart van onze kandidaten na een halfjaar direct in dienst genomen door de opdrachtgever. Een prachtig resultaat.”

Regelmatig kloppen intercedenten van andere uitzendorganisaties bij Tuik aan. “Het gaat vaak om korte, onzekere baantjes, waarin ze direct moeten presteren. Mijn mensen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze hebben zorg en aandacht nodig. Ik zeg altijd: ‘Kom terug als je een klant hebt die structurele aandacht, begeleiding en duurzame ontwikkeling biedt voor mijn mensen’.”

Het werkt

De hoge succesvolle uitstroom is te danken aan het voortraject. Tuik: “Om het uitvalrisico te beperken, zetten wij aan de voorkant veel stappen. Stappen die geld kosten. Wij kopen als het ware tijd en zekerheid voor kandidaten en werkgevers. Als publieke partij kunnen we dit makkelijker doen dan reguliere uitzenders. Ik kan ook veel sneller beschikken over instrumenten als proefplaatsingen en werkontwikkelplekken. Ik hoef niets aan te vragen, er zitten geen schakels tussen. Ik vind overigens dat dit moet veranderen. Ook uitzenders moeten eenvoudige toegang krijgen. Publiek en privaat moeten dichter bij elkaar komen. Hoe dan ook: onze investeringen betalen zich ruimschoots terug. Het aantal uitkeringen daalt en werkgevers worden voorzien van kundig personeel. Maar zo reken ik niet. Ik wil gewoon dat mensen duurzaam aan het werk komen, zichzelf kunnen bedruipen en weer kunnen participeren in de maatschappij. Wij vervullen een pure allocatiefunctie. Ik vind dat een prachtige manier om het uitzendproduct toe te passen. We doen niets revolutionairs, maar het werkt wel.”

Lees ook over dit thema:

Gerelateerde artikelen