ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Zorg voor een duurzame arbeidsmarkt en voorkom het waterbedeffect.”

Chris Stoffer-ceesvdwal_13
Evaluatie uitzendregime

Begin dit jaar heeft minister Koolmees twee onderzoeken laten uitvoeren naar de praktijk van driehoeksrelaties en het gebruik van uitzenden. Aan SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer en Jeroen Driessen, ABU-bestuurslid en ceo van de Driessen Groep, de vraag hoe ze kijken naar deze onderzoeken en wat er moet gebeuren om de positie van uitzendkrachten verder te verbeteren.

“De wereld is veranderd, dus is het niet zo gek dat gekeken wordt hoe de praktijk van de flexibele arbeidsmarkt en uitzenden er anno 2020 uitziet,” opent Driessen het gesprek. Hij is blij dat in de onderzoeken wordt geconstateerd dat uitzenden een voorname rol op de arbeidsmarkt heeft. “De rapporten bevestigen dat uitzendwerk cruciaal is en dat de uitzendsector haar allocatieve rol goed invult. Werkgevers kunnen zo hun flexibiliteit organiseren. Maar óók voor werkenden heeft uitzendwerk een belangrijke opstapfunctie. En juist nu de werkloosheid sterk stijgt, kan de branche de brug zijn om mensen van-werk-naar-werk te bemiddelen.” Wat Driessen bovendien positief vindt, is dat in de rapporten wordt geconcludeerd dat uitzendwerk de best gereguleerde vorm van flexibiliteit is. “Dat mag wel eens gezegd worden. Dat neemt niet weg dat we als ABU willen kijken hoe het nog beter kan.”

 

“De uitzendbranche kan met zijn kennis en expertise een bijdrage leveren aan het voorkomen van werkloosheid of het weer aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden.” – Chris Stoffer, Tweede Kamerlid SGP

 

Waterbed voorkomen

“Ik denk dat er een nuttige analyse in de twee rapporten is gemaakt,” vult Tweede Kamerlid Chris Stoffer aan. “Maar ik mis de integrale benadering. Je ziet op de arbeidsmarkt dat goed gereguleerde arbeidsvormen – zoals uitzendwerk – worden vervangen door niet-gereguleerde vormen van flex, omdat die goedkoper zijn. Met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt zit een grote groep mensen in een kwetsbare positie. Het uitgangspunt van de minister zou moeten zijn om te komen tot een duurzame arbeidsmarkt, waarbij dat waterbedeffect wordt voorkomen.”

Bovendien, zo constateert Driessen, zijn de twee onderzoeken nog voor de coronacrisis uitgevoerd. “Sinds corona hebben we een andere wereld. Werk is niet meer vanzelfsprekend, grote groepen worden werkloos. De focus moet daarom vooral komen te liggen op (om)scholing en van-werk-naar-werkbemiddeling.” Stoffer sluit zich daar bij aan. “Ik denk dat de uitzendbranche met zijn kennis en expertise een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van werkloosheid of het weer aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden. Laten we daar vooral gebruik van maken.”

Jeroen Driessen, ceo van de Driessen Groep

“Uitzendwerk is de best gereguleerde vorm van flexibiliteit. Dat neemt niet weg dat we als ABU willen kijken hoe het nog beter kan.”

Meer zekerheid en perspectief

Ondanks dat het economische tij is gekeerd, blijft het verder verbeteren van uitzendwerk hoog op de agenda van de ABU staan, onderstreept Driessen. “We hebben een visie voor de komende vijf jaar geformuleerd waarin het begrip ‘kwaliteit’ leidend is. Onze inzet is om meer zekerheid en perspectief voor uitzendkrachten te realiseren. Zo wil de ABU de contractflexibiliteit beperken tot vier jaar, vertelt Driessen. “Nu is het mogelijk om vijfenhalf jaar aan flexibiliteit te organiseren. Dat is onnodig lang.” Verder wil de ABU een hoger budget voor duurzame inzetbaarheid. Driessen: “Scholing is cruciaal om mensen duurzaam aan het werk te houden. Wij willen ons als uitzendsector positioneren als dé opleider van Nederland.” Daarnaast moet de strijd tegen malafide uitzendorganisaties worden opgevoerd en de handhaving versterkt, meent Driessen. “Want de rotte appels bezorgen ons als branche een slecht imago.”

Voorbeeldgedrag

Tweede Kamerlid Stoffer vindt het zeer positief dat de ABU het heft in handen neemt om de positie van uitzendkrachten te verbeteren. “Dat voorbeeldgedrag is heel erg waardevol. De ABU laat daarmee zien de ‘patroon’ te zijn die werkenden verder wil helpen.” Tegelijkertijd roept hij de ABU-leden op om vooral niet te vergeten om uit te venten wat er al goed gaat. “Neem zelfbewust je positie in en laat zien wat je allemaal doet. Er gebeuren veel mooie dingen in de branche. Zo is bijvoorbeeld de huisvesting van arbeidsmigranten door ABU-leden vaak prima geregeld. Ik ben dan ook geen voorstander van de scheiding van loon en huisvesting. Dat zorgt alleen maar voor meer wantoestanden.”

Driessen wil tot slot de politiek nog twee dingen meegeven. “Ten eerste: maak minder, maar betere regels. Het lost niets op als je met een hoop nieuwe regelgeving komt, die vervolgens niet handhaafbaar is. Dat speelt de kwaadwillenden op de uitzendmarkt alleen maar in de kaart. Dus maak handhaafbare regels, die je vervolgens ook echt gaat handhaven. En ten tweede: stop met de negatieve framing van uitzendwerk. Het is een vorm van werk die goed gereguleerd is en juist in deze moeilijke economische tijden keihard nodig is.”

Gerelateerde artikelen