ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Aanscherpingen vakbekwaamheidseis

De vakbekwaamheidseis waaraan vaste (interne) medewerkers van ABU-leden moeten voldoen, wordt vanaf 1 januari 2024 aangescherpt. De vakbekwaamheidseis is laagdrempelig gestart en wordt de komende jaren geleidelijk uitgebreid in afstemming met de leden. In het interne opleidingsbeleid moet worden vastgelegd hoe de organisatie borgt dat vaste medewerkers over de benodigde kennis van wet- en regelgeving beschikken.

Onderdeel van het ABU-keurmerk

Sinds 1 januari 2022 maakt een vakbekwaamheidseis voor vaste (interne) medewerkers onderdeel uit van het ABU-keurmerk. Leden worden hier 1 januari 2023 op getoetst. Vakkennis van intercedenten en backoffice-specialisten zorgt er (mede) voor dat u zich als uitzender kunt onderscheiden op kwaliteit naar klanten en kandidaten. Wie beschikt over voldoende kennis voorkomt fouten, verkleint het inlenersrisico en biedt zekerheid aan opdrachtgevers. Veel van onze leden hebben dit al geborgd in hun organisatie. Door het aan ons keurmerk toe te voegen, leggen we de lat hoger voor alle leden.

Wijzigingen vanaf 2024

Per 1 januari 2024 gaan er twee verduidelijkingen gelden in de controle op de vakbekwaamheidseis:

  1. Een omschrijving toevoegen van hoe leden borgen dat hun medewerkers ook bij wijzigende wet- en regelgeving en bij een nieuwe ABU-cao op de hoogte worden gesteld.
    In de branche is er sprake van snel wijzigende wet- en regelgeving en het is van belang dat het vaste personeel hiervan op de hoogte is. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van het SEU Permanente Educatie systeem, of anders via externe of interne trainingen. Een andere optie is om opleidingstijd tijdens werktijd te reserveren, om in te lezen.
  2. De wijze waarop de audit plaatsvindt verduidelijken.
    Momenteel vindt de controle plaats met een interview. Per 1 januari 2024 is verduidelijkt dat de inspecteur ook bewijsstukken kan opvragen om na te gaan of het opleidingsbeleid daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De nacontrole (bij een afwijking) kan, om de lasten hiervan laag te houden, op afstand. Dat betekent dat de inspectie bijvoorbeeld via een telefonisch interview kan plaatsvinden, maar in de nacontrole worden er wel bewijsstukken opgevraagd.

Een modelopleidingsbeleid vindt u hier.

Gerelateerde artikelen