ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

CAO Vast: de nawerking

Een werkgever die zich voorheen hield aan de CAO Vast, is nog wel gehouden aan de meeste arbeidsvoorwaarden.

Dat geldt…

  • voor medewerkers die voorheen gebonden waren aan de CAO Vast door vakbondslidmaatschap
  • voor medewerkers die gebonden waren aan de CAO Vast doordat de CAO Vast van toepassing was verklaard door een incorporatiebeding in de individuele arbeidsovereenkomst.

De CAO Vast bestaat dus na opzegging niet meer als rechtsgeldige cao, maar kan door nawerking in de individuele arbeidsovereenkomst nog wel in de praktijk worden toegepast.

Einde van de nawerking

De nawerking kan worden beëindigd zodra de werkgever met de betreffende werknemer nieuwe afspraken maakt over de arbeidsvoorwaarden in de individuele arbeidsovereenkomst. Die nieuwe afspraken kunnen bijvoorbeeld zijn gebaseerd op een eigen arbeidsvoorwaardenregeling van de betreffende uitzendonderneming.

Gerelateerde artikelen