ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

2021: storm en zon op de arbeidsmarkt

Veel mensen vragen mij wat de vooruitzichten zijn voor de arbeidsmarkt in 2021. Zo ook sollicitatielab.nl. Het is daar traditie om arbeidsmarktexperts aan het begin van het nieuwe jaar te vragen naar hun verwachtingen voor de arbeidsmarkt.

Nog nooit was voorspellen zo moeilijk en liepen de schattingen zo uiteen over de stand van de werkloosheid aan het eind van het jaar. Er zijn optimisten én pessimisten. De optimisten blijven onder de 400.000 werklozen en de pessimisten ruim boven de 500.000.

Voorspellen is ingewikkeld als de patiënt nog aan het infuus ligt en dat infuus steeds langer aangesloten blijft. Hoe gaat het met de patiënt en hoe houdt deze zich als die straks op eigen kracht verder moet? Het aantal faillissementen is lager dan ooit, de werkloosheid is in 2020 beperkt opgelopen tot 378.000. Het lijkt een soort huiveringwekkende stilte voor de storm.

En dat is precies mijn indruk van de arbeidsmarkt in 2021. De barometer staat op storm en zon tegelijkertijd. Schaarste en oplopende werkloosheid gaan hand in hand. Banengroei en schaarste in de zorg, techniek, ICT of onderwijs. En tegelijkertijd baanvernietiging in de sectoren die zwaar getroffen zijn door de Covid-19 pandemie, die na het einde van de steunpakketten in afgeslankte vorm weer op eigen kracht moeten draaien. Met als gevolg in 2021 een enorme mismatch op de arbeidsmarkt. Daarbij past de kanttekening dat veel werkgelegenheid in de horeca, evenementen of recreatie zich na de lockdown zich ook relatief snel weer herstelt. Dat zagen wij in de zomer van 2020 ook.

Storm en zon op de arbeidsmarkt: dat betekent werk aan de winkel. Dus volop kansen voor intermediairs in 2021 om de mismatch op de arbeidsmarkt te lijf te gaan. Dat is een goed vooruitzicht bij de start van het nieuwe jaar.

En o ja, mijn voorspelling voor de werkloosheid per eind 2021: 478.000.

Gerelateerde artikelen