ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Proactieve dienstverlening naar werk harde noodzaak

Het kabinet wil het makkelijker maken voor UWV, SVB en gemeenten om gegevens uit te wisselen zodat daarmee het gebruik van sociale regelingen toeneemt. Als mensen makkelijker hun rechten kunnen verzilveren neemt de bestaanszekerheid toe is de idee. Sympathiek maar niet compleet.

Niemand kan er tegen zijn om de weg naar de juiste sociale regeling voor mensen een stuk eenvoudiger te maken. We hebben het veel te ingewikkeld gemaakt. Met het wetsvoorstel kunnen UWV, SVB en gemeenten gemakkelijker onderzoeken wie een onbenut recht op een uitkering of voorziening heeft. Vervolgens mogen zij de mensen hierover proactief en persoonlijk informeren. Proactieve dienstverlening heet dat.

Het is broodnodig om de weg naar een uitkering of voorziening makkelijker te maken, maar wat mij betreft moeten we vooral ook de weg naar werk eenvoudiger maken. Want werk biedt de meest duurzame vorm van bestaanszekerheid.

ABU pleit daarom al langer voor betere toegang van werkgevers tot de werkzoekenden die bij UWV en gemeenten staan ingeschreven. Stel je voor dat werkgevers proactief én rechtstreeks, zonder een beroep op de publieke organisaties te hoeven doen, contact met hen kunnen hebben én andersom. Ook aan die toegang kleven privacy beperkingen die weggenomen moeten worden.

Er zijn voorbeelden zoals HalloWerk, een handige app die gemeenten ondersteunt door werkzoekenden te helpen een werkgever te vinden. Werkzoekenden geven toestemming hun profiel openbaar te zetten en kunnen zo rechtstreeks door werkgevers worden benaderd. Uitzenders maken er succesvol gebruik van.

Het is een nobel streven om rechten naar de burger te brengen in plaats van andersom. Het zet de burger centraal en maakt de overheid daaraan dienstbaar. Maar laten we het dan ook makkelijker maken voor werkgevers om het werk naar de mensen te brengen. Proactieve dienstverlening naar werk noem ik dat. Zo brengen we naast een onbenut recht op een uitkering ook een onbenutte kans op werk dichter bij de burger. Hard nodig in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikelen