ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Herstel uitzendbranche biedt mogelijkheden voor WW'ers

De uitzendbranche heeft zich snel hersteld na het uitbreken van de coronacrisis. In oktober 2021 telde de uitzendbranche meer banen dan ervoor. Uitzendwerk is een belangrijke manier om vanuit de WW aan het werk te gaan. Van alle personen die in 2020 van de WW uitstroomden naar werk, ging ruim een kwart aan de slag als uitzendkracht. Dat blijkt uit de cijfers die UWV gisteren publiceerde.

Meer uitzendbanen en uitzenduren in 2021

De ontwikkeling in uitzendwerk hangt sterk samen met de conjunctuur. Toen het kabinet in maart 2020 voor het eerst besloot tot een lockdown, werd de uitzendbranche hard geraakt. Het aantal gewerkte uitzenduren nam direct flink af en het aantal uitzendbanen daalde. Bij de eerste tekenen van economisch herstel was alweer snel een toename van het aantal uitzenduren te zien. De werkgelegenheid in de uitzendbranche herstelde zich gestaag, met in oktober 2021 zelfs meer banen dan vlak vóór de coronacrisis. UWV verwacht dat deze groei in 2022 doorzet.

Aandeel werkhervattingen vanuit de WW naar uitzendwerk stabiel

Cijfers over de uitstroom uit de WW laten zien dat uitzendwerk goede kansen biedt om vanuit de WW weer aan het werk te gaan. De afbeelding hieronder toont aan dat vanaf 2019 27% van alle personen die van de WW uitstroomden naar werk, aan de slag ging als uitzendkracht.

Uitzendwerk is dus verantwoordelijk voor ruim een kwart van de uitstroom uit de WW. Dat is gelijk aan het aandeel instroom in de WW. Deze relatief grote in- en uitstroom ontstaat doordat uitzendkrachten veel worden ingezet voor seizoenswerk, piekdrukte of vervangingen bij ziekte.

Bron: Werk.nl

 

 

Gerelateerde artikelen