ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Geen lage WW-premie meer bij uitzendbeding

Op dit moment geldt voor uitzendkrachten die een beroepsbegeleidende leerweg (Bbl) volgen dat de lage WW-premie mag worden toegepast bij overeenkomsten met uitzendbeding. Dit is per 1 januari 2023 niet meer mogelijk. Dat betekent dat u vanaf die datum de hoge WW-premie voor deze groep moet toepassen. Zie ook onze eerdere berichten hierover.

Een uitzondering blijft gelden voor bbl-leerlingen jonger dan 21 jaar die maximaal 48 verloonde uren per vierwekenaangifte hebben, of maximaal 52 verloonde uren per maandaangifte.

Arno Spuij, spuij@abu.nl

Gerelateerde artikelen