ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Standpunt modernisering sociale zekerheid

De ABU is positief over de modernisering van de financiering van de sociale zekerheid. De voorgestelde premiedifferentiatie van de WW houdt echter onvoldoende rekening met de allocatierol van uitzenden. De ABU wil meer erkenning voor het aan het werk helpen van 30% van de werkhervatters.

Daarnaast is voor goede modernisering, tijdige regelgeving voor zzp noodzakelijk. In het recente verleden werd breed erkend dat de allocatie-rol van de uitzendbranche ook inhoudt dat de branche onevenredig zwaar wordt belast met ziekte. De ABU wil een oplossing voor de afschaffing van de compensatie van 85 miljoen die de branche daarvoor tot op heden kreeg toegekend.

Tot slot wil de ABU dat werkgevers meer dan nu worden betrokken bij een toekomstbestendige financiering van de arbeidsongeschiktheid.

Gerelateerde artikelen