ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Aanvraagtermijn zorgbonus door zorgverleners verlengd tot en met 6 november

De ABU heeft gisteren een brief gestuurd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanwege de problemen rond de uitkering van de zorgbonus aan uitzendkrachten. Als reactie hierop en in reactie op kamervragen heeft de minister toegezegd de aanvraagtermijn met een week te verlengen. De oorspronkelijke sluitingsdatum was 29 oktober. Ook toegezegd is dat het nog nadrukkelijker onder de aandacht wordt gebracht dat de regeling ook geldt voor derden, uitzendkrachten en zzp’ers.

Volgens de regeling hebben zowel het vaste personeel als derden, waaronder uitzendkrachten en zzp’ers, recht op de zorgbonus. Namelijk als zij ‘een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in verband met de uitbraak van het COVID-19 virus’.

In de aanvraag is de uitvoering van de regeling neergelegd bij de zorginstellingen, de zorgaanbieders. Deze moeten de aanvraag van de bonus voor uitzendkrachten dus doen.

Helaas heeft de ABU de laatste paar weken geconstateerd dat er veel zorgaanbieders zijn die niet bereid zijn om de zorgbonus aan te vragen voor derden. Dit heeft te maken met de administratieve last die zij op grond van de Regeling moeten dragen. Ook zijn er zorgaanbieders die een urengrens hanteren, waardoor veel uitzendkrachten die bij verschillende zorginstellingen werken, buiten de bonus vallen. Tot slot zijn er zorginstellingen die de bonus niet aanvragen op advies van hun brancheorganisatie. Dit is bij de GGZ het geval.

Deze situatie is heel wrang voor uitzendkrachten. Het zijn juist uitzendkrachten die sinds de uitbraak van corona voorzien in de extra behoefte aan zorgpersoneel.

Om te komen tot een situatie waarin ook uitzendkrachten net als vaste werknemers een zorgbonus krijgen toegekend, hebben wij de minister de volgende suggesties gedaan:

  • Een verlenging van de aanvraagtermijn voor de subsidie tot eind november
  • Een verplichting voor de zorgaanbieders om derden wat betreft de aanvraag van de subsidie gelijk te behandelen aan het eigen personeel
  • OF de mogelijkheid bieden om uitzenders/bemiddelaars zelf de subsidie te laten aanvragen voor hun medewerkers in de zorg.

Wat kan er volgens de ABU voor zorgen dat ook uitzendkrachten de bonus krijgen die hun toekomt? Alleen een combinatie van een verlengde aanvraagperiode in combinatie met een verplichting voor de zorgaanbieders. Of de mogelijkheid voor uitzenders om zelf de bonus aan te vragen voor hun medewerkers.

Voor uitzenders

Heeft u als uitzender relevante informatie voor ons over instellingen die geen zorgbonus aanvragen voor uitzendkrachten? Laat het ons dan weten. Uiteraard behandelen wij uw informatie vertrouwelijk.

Dick Voortman, voortman@abu.nl.

Gerelateerde artikelen