ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Oproep aan nieuwe informateurs: laat arbeidsmarkt niet langer wachten

In het eindverslag van de vorige informateur Kim Putters zijn asiel en migratie, volkshuisvesting, vestigingsklimaat en bestaanszekerheid belangrijke onderwerpen. Maar het onderwerp werk en arbeidsmarkt ontbrak. In een brief aan de twee nieuwe informateurs doet de ABU een oproep om een stabiel en voorspelbaar arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen en ruimte te geven aan goed gereguleerd uitzendwerk. Ook in een advertentie in het Financieele Dagblad van dinsdag 26 maart vraag de ABU hier aandacht voor.

De maatschappelijke opgaven zijn groot en de arbeidsmarkt is krap. Zonder de juiste (vak)mensen kunnen de plannen niet worden uitgevoerd. Daarom verdient ook de arbeidsmarkt aandacht tijdens de onderhandelingsgesprekken. Een goed werkende arbeidsmarkt is cruciaal en gerichte (economische) keuzes zijn hard nodig.

Woensdag 20 maart heeft de Tweede Kamer Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol aangewezen als de nieuwe informateurs. Dijkgraaf en Van Zwol onderzoeken de komende weken de mogelijkheid van een programkabinet op basis van een akkoord op hoofdlijnen tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB.

ABU-leden kunnen helpen bij de uitvoering van de plannen. Door mensen te begeleiden naar (nieuw) werk en door op te leiden voor de banen van nu én de toekomst. Om die rol te kunnen blijven vervullen zijn eerlijke en uitvoerbare regels nodig voor flexibele werk. En controle op die regels voor iedereen.

Gerelateerde artikelen