ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Eerder medezeggenschap voor uitzendkrachten

Vorige week heeft de Eerste Kamer, in navolging van de Tweede Kamer, ingestemd met het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022. Daarin is onder andere een wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) opgenomen. Die gaat hoogstwaarschijnlijk op 1 januari 2022 in.

Verkorting termijnen actief en passief kiesrecht
De wijziging van de WOR houdt in dat de termijnen voor actief en passief kiesrecht worden verkort van respectievelijk zes en twaalf maanden naar drie maanden. Hiermee wil de regering ervoor zorgen dat ook werknemers met korte of tijdelijke dienstverbanden aanspraak kunnen maken op medezeggenschapsrechten.

Positie van uitzendkrachten
De periode waarna uitzendkrachten ‘meetellen’ in de onderneming van de inlener wordt verkort van 24 naar 15 maanden. Zij krijgen dan na (15+3=) 18 maanden actief en passief kiesrecht.

Tugba Karabulut, karabulut@abu.nl

Gerelateerde artikelen