ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Ontwikkelingen rondom minimumloon

Het onderwerp minimumloon is afgelopen weken regelmatig in het nieuws geweest. Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen.

  • Ieder jaar wordt op 1 januari en 1 juli het minimumloon aangepast bij de gemiddelde ontwikkeling van de lonen van de markt en overheid. Wij informeerden u eerder over deze reguliere verhoging per 1 juli.
  • In de voorjaarsnota 2022 heeft de overheid laten weten dat het kabinet het minimumloon vanaf 2023 in drie jaarlijkse stappen wil verhogen met 7,5% in totaal. Het plan uit het coalitieakkoord was dat deze verhoging in twee stappen zou plaatsvinden vanaf 2024. Dit wordt dus naar voren getrokken vanwege de toegenomen inflatie.
  • Vorige week heeft de Tweede Kamer ingestemd met de introductie van een wettelijk minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek. De invoering van een minimumuurloon volgt uit het coalitieakkoord en leidt tot een eerlijk en transparanter minimumloon. De introductie brengt een verhoging mee voor de op 38 of 40 uur gebaseerde werkweken. Beoogde invoering: per 2024.
  • Vorige week bereikte het Europees Parlement ook een akkoord over een richtlijn voor het minimumloon in de EU. Hiermee zou het minimumloon kunnen worden verhoogd naar 14 euro per uur. Aangezien lidstaten geen verplichting hebben deze richtlijn te volgen, is nog onduidelijk of hieraan opvolging wordt gegeven.

Bovenstaande ontwikkelingen geven in ieder geval richting aan de ontwikkeling van het minimumloon voor de komende jaren. Het is de verwachting dat voor de zomer meer details bekend worden over de verhoging van het minimumloon per 2023. En om de effecten voor werkgevers te dempen, gaat een verhoging bij voorkeur gepaard met de introductie van de vorig jaar in het SER akkoord overeengekomen franchise voor de werkgeverlasten van de sociale verzekeringen. Wordt vervolgd.

Wouter Klomp – klomp@abu.nl

Gerelateerde artikelen