ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Parlementaire agenda: Hoe gaat het verder met de zzp-wetgeving?

Tweede_kamer_wetgeving_uitzendwerk

Regelmatig wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd en besloten over onderwerpen die de uitzendbranche raken. In deze rubriek belichten we een actueel onderwerp:

Wat: Algemeen Overleg zzp

Wanneer: eind maart 2020

Waar: Tweede Kamer

De Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteert deze eind maand met minister Koolmees over het onderwerp zzp. De minister heeft eind vorig jaar een pakket aan maatregelen gepresenteerd. Hij wil hiermee zekerheid geven aan zelfstandigen en hun opdrachtgevers over hun arbeidsrelatie en schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt voorkomen. Deze schijnzekerheid is voor een groot aantal Kamerleden al langere tijd een doorn in het oog. Daarom wil minister Koolmees de volgende maatregelen nemen: (i) instellen van een minimumtarief van 16 euro per uur voor zelfstandigen, (ii) invoering van een webmodule als handvat om voorwaardelijke zekerheid te krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie en (iii) invoering van een zelfstandigenverklaring dat maximaal één jaar een vrijwaring biedt voor werkenden en hun werkverstrekkers.

Wat vindt de ABU?

Zzp’ers spelen een belangrijke rol op de Nederlandse arbeidsmarkt en voor onze economie. Zij verdienen ruimte om te ondernemen. Er is echter ook een keerzijde. Opdrachtgevers die het zzp-schap benutten om hun kosten terug te dringen en orderpikkers, garderobemedewerkers of beveiligers op zzp-basis inhuren. Dergelijke beroepsgroepen hebben echter weinig tot niets met zelfstandigheid of ondernemerschap te maken.

Tijdens de totstandkoming van de Wet arbeidsmarkt in balans heeft de ABU gewaarschuwd voor een onwenselijke verschuiving naar zzp aan de onderkant van de arbeidsmarkt (het ‘waterbedeffect’). Nu de wet van kracht is, blijkt uit de eerste signalen van leden van de ABU dat bedrijven uitzendkrachten willen vervangen door zzp’ers. Naast de oneigenlijke concurrentie heeft dit gevolgen voor ons sociaalverzekeringsstelsel. Minder werkenden zijn sociaal verzekerd. Met alle (maatschappelijke) gevolgen van dien. De Commissie-Borstlap adviseert het criterium ‘gezag’ te verduidelijken en moderniseren. Dat vindt de ABU een goed voorstel. Tegelijkertijd constateert de ABU dat er onvoldoende oog is voor verduidelijking van het criterium ‘vrije vervanging’. Het is belangrijk dat onderzocht wordt hoe dit criterium kan worden verduidelijkt en hoe daarmee een ‘onwenselijk lek’ kan worden gedicht.

Gerelateerde artikelen