ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vier webinars over de CSRD

Vanaf 2024 moeten ondernemingen rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid. Op dat moment gaat de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in. Een verplichte Europese rapportage aan de hand van verschillende criteria. Alle ondernemingen in Nederland krijgen hiermee te maken. Hetzij zelf, hetzij omdat hun klanten het vragen. Vroeg of laat raakt het ook uw bedrijf.

Vier webinars
De SER verzorgt samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving vier webinars over deze aankomende verplichte Europese duurzaamheidsrapportage. De webinars gaan in op vier onderwerpen die van grote invloed zijn op het duurzaamheidsverslag zoals opgenomen in de ESRS: de Europese duurzaamheidsrapportage standaarden (European Sustainability Reporting Standards). Deze ESRS geven nadere invulling aan de onderdelen waarover ondernemingen zullen moeten gaan rapporteren. De onderwerpen zijn:

  • 28 februari: Dubbele materialiteit
  • 7 maart: Klimaatverandering
  • 14 maart: Eigen werknemers
  • 21 maart: Presentatie, controle en gebruik van de ESRS

Lees meer en meld u aan

Meer weten?
In de ABU werkgroep Duurzame Economie bespreken we hoe we kunnen voldoen aan verschillende duurzaamheidsvereisten die vanuit Europa (o.a. vanuit de CSRD) op ons afkomen en kunnen voldoen aan de bijbehorende rapportageverplichtingen. Denk hierbij bijv. aan de invoering van de CO2 registratieplicht voor werkgevers ten aanzien van de werkgebonden personenmobiliteit van werknemers. Bij interesse aanmelden via klomp@abu.nl

Gerelateerde artikelen