ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplicht uitleners gaat wettelijke positie uitlener voorbij

Meer gezamenlijke verantwoordelijkheid voor uitlener en inlener als het gaat om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden van ingeleende werknemers. Dat is kort gezegd het doel van het Wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplicht uitleners. Nieuw in het wetsvoorstel is dat ook het uitzendbureau ernstige en dodelijke arbeidsongevallen van haar uitgeleende werknemers moet gaan melden. Daarnaast is het uitzendbureau verplicht om na een bedrijfsongeval te controleren of er voldoende maatregelen zijn genomen zodat de werknemer weer veilig aan het werk kan.

De ABU onderschrijft het belang van veilige en gezonde werkomstandigheden. De uitvoering ervan moet wel werkbaar en haalbaar blijven. Dat is niet het geval: in het wetsvoorstel krijgen uitleners verantwoordelijkheden en verplichtingen die de wettelijke positie van de uitlener voorbij gaan. Lees hier onze volledige input voor de internetconsultatie.

Gerelateerde artikelen