Arbeidsmigranten


Ruim 400.000 Europeanen werken voor Nederlandse bedrijven. Deze arbeidsmigranten zijn vooral afkomstig uit Midden en Oost-Europa. Zij werken in sectoren waar niet of nauwelijks Nederlandse arbeidskrachten voor zijn te vinden. Daarom verdringen arbeidsmigranten geen Nederlanders op de arbeidsmarkt.

Door een beroep te doen op de Europese arbeidsmarkt (en daarbuiten), kan het Nederlandse bedrijfsleven de juiste mensen vinden om in Nederland productiviteit en werkgelegenheid te behouden en vergroten. Daar hebben wij allemaal profijt van: door arbeidsmigranten kunnen we groente en fruit uit Nederland in de supermarkten vinden en online pakketjes bestellen die de volgende dag worden bezorgd. Arbeidsmigranten leveren Nederland in economische zin daarom veel op, meer dan wat ze alleen voor zichzelf verdienen. Alleen al in 2016 droegen arbeidsmigranten 11 miljard euro bij aan ons nationaal inkomen.

Bemiddeling van arbeidsmigranten

Intermediairs die gespecialiseerd zijn in het bemiddelen van arbeidsmigranten spelen een cruciale rol om vraag en aanbod efficiënt bij elkaar te brengen. Daarom gaan veel Europese werknemers via een arbeidsintermediair in Nederland aan het werk. In 2018 bemiddelden ABU-en NBBU- leden zo'n 184.000 arbeidsmigranten. Zij verzorgen niet alleen de passende werving in het buitenland, ook organiseren zij de broodnodige faciliteiten als de arbeidsmigranten slechts tijdelijk in Nederland zijn.

Gezien het belang voor de Nederlandse economie vraagt flexibele Europese arbeidsmobiliteit om goede randvoorwaarden, zoals voldoende goede huisvesting, soepele inschrijfprocedures, een welkom vestigingsklimaat en de handhaving van misstanden als deze zich voordoen.

In dit thema vindt u nieuws, publicaties, feiten en cijfers en onderzoeken over arbeidsmigranten en huisvesting. Ook vindt u hier het antwoord op veelgestelde vragen.

Standpunt


Arbeidsmigranten uit andere Europese lidstaten leveren een positieve bijdrage aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid. Zij zijn hard nodig om tekorten en fricties op de Nederlandse arbeidsmarkt op te lossen. Uitzendondernemingen spelen een cruciale rol bij de bemiddeling en tewerkstelling van arbeidsmigranten. Om deze rol optimaal te kunnen spelen, pleit de ABU voor een open en gelijk speelveld, zodat de Nederlandse economie optimaal kan profiteren van het beste wat de Europese arbeidsmarkt te bieden heeft.

In de CAO voor Uitzendkrachten is bepaald dat als uitzendondernemingen huisvesting organiseren, deze huisvesting moet voldoen aan minimum kwaliteitscriteria. De ABU toetst de toepassing van de huisvestingsnormen via het huisvestingscertificaat van de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten (gemeenten, werkgevers, werknemers, buurtbewoners) krijgen op deze manier zekerheid dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is.

Ledenonderzoek arbeidsmigranten - 2018


Arbeidsmigranten 2018.PNG

In 2018 vond het tweejaarlijkse ledenonderzoek plaats onder ABU- en NBBU-leden die arbeidsmigranten ter beschikking stellen.

De cijfers geven onder meer inzicht in het aantal arbeidsmigranten dat zij bemiddelen, de samenstelling van deze groep en de huisvesting.

Wij hebben de belangrijkste uitkomsten in één overzicht gezet.

Download >>

Inzichtkaart: Werken met arbeidsmigranten


Inzichtkaart arbeidsmigranten 2018.PNG

Het uitzenden van arbeidsmigranten is een vak apart. Wat komt er allemaal kijken bij het werken met arbeidsmigranten? Hoe weten deze werknemers waar ze moeten zijn? Welke regels zijn van toepassing? En hoe zit het met huisvesting?

De ABU en de NBBU hebben een zgn. inzichtkaart ontwikkeld, waar dit in vijf stappen wordt toegelicht.

Download>>

Wat doet de ABU?


De ABU maakt zich sterk voor een open, maatschappelijk en economisch klimaat waarin ABU-leden de optimale match kunnen maken tussen het bedrijfsleven en de Europese arbeidsmarkt. 

Een groot deel van de arbeidsmigranten in Nederland wordt bemiddeld door de ruim 140 ABU-leden die actief zijn op dit terrein. Deze leden, zowel specialisten als algemene uitzendondernemingen, zijn verenigd in ABU International.


 

Matchpoint Flexwonen


Het Matchpoint Flexwonen is een service van het Expertisecentrum Flexwonen. Doel is om vraag en aanbod van snel toegankelijke huisvesting bij elkaar te brengen. Zoekt u ook snel goede huisvesting voor uw tijdelijke arbeidskrachten? Gebruik dan het Matchpoint Flexwonen. Kosteloos, snel en simpel!

Naar Matchpoint Flexwonen >>

Huisvesting en arbeidsmigranten


ABU-leden die werken met arbeidsmigranten en daarvoor eigen huisvestingslocaties beschikbaar stellen moeten voldoen aan de huisvestingseisen die zijn vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten. De ABU toetst de toepassing van de huisvestingsnormen via het huisvestingscertificaat van de Stichting Normering Flexwonen (SNF).

CAO en arbeidsmigranten


De CAO voor Uitzendkrachten van de ABU geldt ook voor uitzendkrachten die niet permanent in Nederland wonen. Naast de algemene CAO-bepalingen die voor álle uitzendkrachten gelden, zijn er enkele bepalingen specifiek toegesneden op het ter beschikking stellen van deze groep werknemers.