ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Actieplan voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

Een diverse en inclusieve branche, zonder discriminatie. Dat is in één zin het doel van het ABU-Actieplan Diversiteit 3.0. De uitzendbranche is er voor iedereen die wil werken, ongeacht gender, leeftijd, geloofsovertuiging, beperking of afkomst. Alleen al het feit dat er in onze branche 187 verschillende nationaliteiten werken, laat zien dat onze branche kansen biedt aan iedereen. Dat zo’n variëteit aan mensen via ABU-leden hun weg weten te vinden naar de arbeidsmarkt, is iets waar we trots op mogen zijn. We zijn een kleurrijke branche.

Er zijn veel mooie voorbeelden hoe ABU-leden dit in de praktijk vormgeven en in hun organisatie hebben verankerd. In dit Actieplan Diversiteit 3.0 ontvouwen we onze plannen voor de komende jaren. Plannen die we met de leden zullen uitvoeren. En daarbij een stap verder gaan t.o.v. de eerdere actieplannen. We willen ons niet alleen beperken tot het tegengaan van discriminatie, maar richten ons ook expliciet op het versterken van diversiteit en inclusie. Omdat de ABU en zijn leden vinden dat iedereen gelijke kansen op een baan moet krijgen en zichzelf moet kunnen zijn, ook op het werk. En omdat inclusie en diversiteit goed is voor organisaties, voor onze leden zelf en voor hun opdrachtgevers.

ABU-leden ontvangen op korte termijn een gedrukt exemplaar van het Actieplan Diversiteit 3.0. Heeft u vragen, wilt u meedenken of heeft u mooie voorbeelden om te delen, dan horen wij dat heel graag. Neem hiervoor contact op met Yoka Eeltink via eeltink@abu.nl.

Gerelateerde artikelen