ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbeidsmarktdiscriminatie met elkaar tegengaan

De ABU pleit voor een gezamenlijke aanpak tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Aanleiding is het Algemeen Overleg arbeidsmarkt van 7 december waarin het kabinet komt met een voorstel voor een meldcode voor intermediairs.

De ABU wil meer aandacht voor de rol van opdrachtgevers én een verruiming van de reikwijdte van de code naar publieke organisaties die werkzoekenden bemiddelen. Het is aannemelijk dat ook zij te maken hebben met discriminerende verzoeken. 

Deze verplichte meldcode voor discriminerende verzoeken moet bijdragen aan het stoppen en ombuigen van dergelijke verzoeken van opdrachtgevers. De ABU en zijn leden werken intensief aan het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie. 

Er zijn veel regels en eisen voor intermediairs maar het probleem begint bij de opdrachtgever. De ABU roept het kabinet dan ook op om opdrachtgevers meer bewust te maken van discriminerende verzoeken. De ABU wil in gesprek met staatssecretaris Van ’t Wout en werkgevers om met elkaar de nodige maatregelen te nemen.

De ABU en zijn leden zetten zich in voor een arbeidsmarkt zonder discriminatie. Dat staat in de gedragsregels. Ook moeten alle ABU-leden antidiscriminatiebeleid hebben, dit uitvoeren en regelmatig evalueren. ABU-leden krijgen hiervoor controles. Met scholing, voorlichting en mystery calls zorgt de ABU ervoor dat het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie hoog op de agenda blijft staan bij leden. Ook ontwikkelde de ABU een campagne die intercedenten informeert over het omgaan met en ombuigen van discriminerende verzoeken: werkjijmeezegnee.nl.

Jurriën Koops, directeur: “Arbeidsmarktdiscriminatie is een breed probleem dat we met elkaar – uitzenders en opdrachtgevers – moeten oplossen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door onze intercedenten continu te trainen en te scholen in het herkennen van en omgaan met discriminerende verzoeken. Zo kunnen zij in gesprek met de opdrachtgever over dit onderwerp. Dat blijkt in de praktijk vaak nog lastig: sommige verzoeken zijn zo subtiel dat ze niet herkend worden als discriminerend. Meer bewustwording bij opdrachtgevers is dan ook een verdere stap naar een arbeidsmarkt zonder discriminatie.”

Gerelateerde artikelen