ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Challenge in een app: Diversiteit Loont

Om leden te helpen bij hun antidiscriminatiebeleid, heeft de ABU de Diversiteit Loont Challenge ontwikkeld. Speciaal voor intercedenten en back-officemedewerkers. Zij kunnen de challenge via een app doorlopen vanaf hun pc, tablet of telefoon.

Het anti-discriminatiebeleid moet namelijk bekend zijn bij de vaste medewerkers: dat is een van de vereisten van het lidmaatschap van de ABU. De challenge helpt hierbij, door medewerkers korte meerkeuzevragen te laten beantwoorden over discriminatie-kwesties.

Voordelen van de Diversiteit Loont Challenge

  • Het belang het voorkomen van discriminatie onder de aandacht brengen van de deelnemers.
  • De app kan gebruikt worden om invulling te geven aan het (voor lidmaatschap bij de ABU verplichte) antidiscriminatiebeleid.
  • Op een laagdrempelige manier bezig met diversiteit, zonder dat het veel tijd kost.
  • Het kennisniveau over discriminatie en diversiteit neemt toe.
  • De challenge is ook in een Engelse versie beschikbaar.

Gebruikmaken van de Diversiteit Loont Challenge

Alle ABU-leden kunnen de Diversiteit Loont Challenge aan medewerkers aanbieden door kosteloos gebruik te maken van de app van Continuous Learning. De Continuous Learning app wordt aangeboden door onze partner KennisCollect. De app is te gebruiken door alle medewerkers, maar kan bijvoorbeeld ook ingezet worden als onderdeel van het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers.

Gerelateerde artikelen