ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Seksuele intimidatie? Dat speelt toch niet bij ons? Of toch...

Het College voor de Rechten van de Mens heeft naar aanleiding van de onthullingen van het BNNVARA-programma BOOS op hun website informatie gedeeld over het effectief omgaan met klachten over seksuele intimidatie op de werkvloer.

In de uitzending over de misstanden bij The Voice of Holland meldden meerdere deelnemers en collega’s vormen van seksuele intimidatie door medewerkers van The Voice. Veelbesproken is of The Voice genoeg heeft gedaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en tegen te gaan.

Sexting, seksueel getinte opmerkingen of handelingen die als ongewenst worden ervaren,  vallen onder seksuele intimidatie en dit is bij wet verboden. Ook op het werk. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek waar seksuele intimidatie niet voorkomt. De werkgever is verantwoordelijk voor die veilige werkomgeving en moet dus zijn werknemers en de gebruikers van diensten beschermen.

Het is belangrijk om te beseffen dat er op de werkvloer machtsverschillen kunnen zijn en om protocollen of gedragsregels te hebben om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Hoort of krijgt u geen klachten? Dit hoeft nog niet te betekenen dat er niets op dit gebied speelt. Bedenk hierbij dat de schaamte en het schuldgevoel bij werknemers heel groot kunnen zijn (het gevoel dat ze iets fout hebben gedaan).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze veelgestelde vraag hierover op Mijn ABU.

Gerelateerde artikelen