ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Stelling: Anoniem solliciteren is nodig voor een inclusieve arbeidsmarkt

“Inclusiviteit moet integraal deel uitmaken van de hele bedrijfsvoering.”

- Diana Magielsen, operationeel directeur Unique

“Het gaat vooral om het bewust worden van vooroordelen”

Anoniem solliciteren alleen is niet zaligmakend, maar een middel om bewustzijn te creëren bij inhurende managers en opdrachtgevers. Daarom heeft Unique vijf jaar geleden de Week van het Anonieme cv geïntroduceerd bij onze opdrachtgevers. In die week gaan onze consultants op pad met uitsluitend anonieme cv’s. Dit vormt vooral een mooie aanleiding om extra aandacht te creëren en dialoog met opdrachtgevers aan te gaan over diversiteit en inclusiviteit. Dat is belangrijk, want uit onderzoek blijkt dat negen van de tien mensen onbewust onderscheid maken. Wij willen dat bewustzijn vergroten.

Unique staat voor gelijke kansen en rechten voor iedereen op de arbeidsmarkt. Inclusiviteit is niet iets dat je eens per jaar even afstoft en op de agenda zet. Het moet integraal deel uitmaken van de hele bedrijfsvoering en tijdens elk overleg terugkomen. Het gehele jaar door brengen wij diversiteit en inclusiviteit ter sprake bij onze opdrachtgevers. Een periodieke actie als de Week van het Anonieme cv creëert daarbij nog eens een extra moment van aandacht. Goed om te zien dat nu ook andere uitzenders deze week inzetten om hier beweging in te creëren. Onze oprichter Alex Mulder zei in 1972 al: “Ik ga niet kijken naar het cv, maar naar de mens achter het cv. Die gelijke kansen waar iedereen het nu over heeft, daar zijn wij al vijftig jaar mee bezig. Het zit in ons DNA. Maar ik ben het met Nica Renoult eens dat inclusiviteit branchebreed nog extra aandacht behoeft.”

“Een mens heeft onbewuste vooroordelen en die gaan aan het werk op het moment dat we een cv zien.”

- Nica Renoult, co-founder van Trickle, de vacaturesite voor anoniem solliciteren

“Door anonieme sollicitaties creëer je ontmoetingen die je anders niet zou hebben”

Eens. Anoniem solliciteren is een heel belangrijk middel voor inclusiviteit. Een mens heeft allerlei onbewuste vooroordelen en die gaan allemaal aan het werk op het moment dat we een cv zien. Naam, leeftijd, woonplaats etc. Het is bewezen dat mensen van nature de neiging hebben iemand in te huren die op hen lijkt omdat dat vertrouwd voelt. Aangezien de generatie die nu aan de macht is redelijk homogeen is, namelijk wit en man, schiet het met diversiteit nog niet erg op. Dat is jammer, ook omdat werkgevers zo veel kwaliteit mislopen. Door middel van anoniem solliciteren creëer je ontmoetingen die je anders niet zou hebben. Maar je bent er niet met het aannemen van een vrouw met van kleur. De hele werkvloer moet inclusief zijn, anders is die vrouw zo weer weg.

Ik ben het met Diana Magielsen eens dat het wegnemen van onbewuste vooroordelen zeer belangrijk is. Heel goed dat zij dit gesprek continu voeren. Maar wat ons betreft zou anoniem solliciteren de norm moeten zijn. Niet slechts een week, maar 52 weken per jaar. Júist in de uitzendbranche, want ik heb het idee dat daar nog veel kan verbeteren op dit vlak. Een bijkomend voordeel van anoniem solliciteren, is dat dit een einde maakt aan positieve discriminatie. Dat zorgt voor scheve gezichten op de werkvloer. Ik zelf wil worden aangenomen om mijn capaciteiten en niet omdat ik tijdens de sollicitatie een streepje voor had vanwege mijn gender of achtergrond.”

 

Dit artikel verscheen in Reflex, april 2022, nummer 1.

Gerelateerde artikelen