ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzenders zijn voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

Uitzenders aangesloten bij de ABU zeggen nee tegen discriminatie en ja tegen een diverse en inclusieve arbeidsmarkt. Om diversiteit te bevorderen, is goed antidiscriminatiebeleid onmisbaar. Daarom hebben alle leden van de ABU zich verplicht om actief antidiscriminatiebeleid te voeren.

Het doel van antidiscriminatiebeleid is helder: een intercedent moet een discriminerend verzoek van een opdrachtgever herkennen én weten hoe te handelen. Het mantra daarbij is: herhalen, uitvoeren en controleren. Maar antidiscriminatiebeleid is óók een statement: het laat zien hoe uitzendorganisaties staan tegenover discriminatie en hoe zij hierop handelen.

Uitzenders zijn vrij om zelf invulling te geven aan dit beleid, zolang het voldoet aan de verplichte eisen. Mariëlle Sekhuis, manager Sociale Zaken van RGF Staffing, licht toe wat zij doen om discriminatie tegen te gaan. “Niemand zegt: we willen geen Antilliaan. Maar wel: we willen iemand die zonder accent praat. Of: we kampen met vergrijzing op onze afdeling, dus we willen graag een jonger iemand. Mijn ervaring is kortom, dat de onbewuste, indirecte discriminatie het echte probleem is. We gaan hierover het gesprek aan met opdrachtgevers: dat is de beste manier om deze vorm van discriminatie op te lossen.”

 

“We doen dit om iemand die moeilijk aan een baan kwam, aan werk helpen. Daar staan we voor opgesteld: zien wat mensen kúnnen en ze helpen dat potentieel te realiseren.”
Mariëlle Sekhuis, manager Sociale Zaken van RGF Staffing

 

Wakkergeschud
“We hebben echt een grote slag gemaakt om diversiteit te bevorderen. Maar hoe zorgen we ervoor dat we ook alert blijven? Het is niet genoeg om antidiscriminatiebeleid op papier te zetten en af en toe eens aan te halen. Want dan zakt het weg bij de intercedent, die veel op zijn of haar bordje heeft met de steeds veranderende regelgeving. Om dat te voorkomen, doen wij het volgende:

  • Antidiscriminatiebeleid is een vast onderdeel van onboarding: bijvoorbeeld met onze diversiteits-challenge.
  • Antidiscriminatiebeleid is top-down: het begint bij de directie, die aangeeft dat het essentieel is.
  • Intercedenten krijgen regelmatige scholing, onder meer door masterclasses over het voorkomen van discriminatie.
  • We doen onze eigen mystery calls: collega’s bellen collega’s. Dit fungeert niet als beoordeling, maar als een soort coaching on the job: gebelde intercedenten krijgen na afloop meteen feedback. We zien dat deze calls een enorme impact hebben.
  • Samen met Global People werken wij met diversiteitsrecruiters om ook onze opdrachtgevers te helpen te zorgen voor een divers personeelsbestand.

Antidiscriminatiebeleid moet niet iets zijn van: kijk eens wat doen wij dit goed. Nee, het moet een vanzelfsprekendheid zijn. Dat kost tijd: wij zijn er nu een jaar of vijf actief mee bezig en het heeft goed wortel geschoten. Waar we het uiteindelijk voor doen? Dat we iemand die moeilijk aan een baan kwam, aan het werk helpen. Dat is waar we voor opgesteld staan: zien wat mensen kúnnen en ze helpen dat potentieel te realiseren.”

Werkjijmeezegnee.nl

De ABU-website werkjijmeezegnee.nl wordt regelmatig geactualiseerd en biedt handige tips en tools voor uitzenders om discriminatie tegen te gaan en inclusiviteit te bevorderen.

Gerelateerde artikelen