ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wat de ABU doet tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

Wij werken op allerlei fronten om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan:

  • Er is een onderdeel opgenomen in onze gedragsregels en in de ABU-CAO (hoofdstuk 2, art. 9.4)
  • We hebben een verplicht lidmaatschapscriterium ter voorkoming van discriminatie
  • We hebben uitgebreid voorlichtingsmateriaal, onder andere een app.
  • Er is sinds 2018 ons meldpunt.
  • We doen regelmatig mystery-call onderzoeken, waarvan wij met de totaalscore naar buiten treden.
  • Er is een actieve Denktank Diversiteit, die een sleutelrol speelt als bewaker van het diversiteitsbeleid van de ABU.
  • Wij faciliteren een training voor intercedenten: Selecteren zonder vooroordelen. Ontwikkeld door het College voor de Rechten van de Mens.

Gerelateerde artikelen