ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Adviezen Aanjaagteam arbeidsmigranten passen in kwaliteitsaanpak ABU

Afgelopen donderdag maakte het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer zijn eerste aanbevelingen openbaar. Veel van die adviezen passen in de kwaliteitsaanpak van de ABU. De ABU vindt het belangrijk dat Roemer de malafiditeit in de branche wil bestrijden en dat hij het huisvestingstekort hoog op de agenda zet. De ABU is positief over de voortvarendheid van Roemer. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor Nederland en ze hebben net als iedereen in Nederland recht op goede woon-, werk-, en vervoersomstandigheden.

Veel arbeidsmigranten werken via uitzendbureaus. Uitzenders zijn daardoor deel van de oplossing. Om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren is een ketenbrede aanpak nodig. Alle partijen – van uitzenders tot gemeentes en inleners – moeten hun verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. De ABU roept zijn leden op om geen zaken te doen met opdrachtgevers die hun arbozaken niet op orde hebben.

We zijn het eens met Roemer dat afhankelijkheid van brood en bed arbeidsmigranten in een kwetsbare positie plaatst. De ABU pleit voor een ontkoppeling ervan mits dat geleidelijk gebeurt. Anders zijn arbeidsmigranten overgeleverd aan de grillen van de huurmarkt en daarmee slechter af.

Roemer heeft een dubbele boodschap als het gaat om huisvesting: hij vraagt aandacht voor het tekort van 120.000 goede bedden en wil tegelijkertijd binnen het huidige aanbod minder mensen per kamer huisvesten. Dit idee klinkt sympathiek maar is op korte termijn niet uitvoerbaar. Het biedt wel perspectief voor de lange termijn als er meer huisvesting is.

De ABU vindt dat het aanjaagteam de onduidelijkheid rondom het vervoer van arbeidsmigranten groter maakt door vast te houden aan de 1,5 meter afstand. Dat is in de praktijk niet werkbaar en niet nodig. Tegelijkertijd wijst Roemer ook naar oplossingen naar analogie van OV en taxi. Die sluiten aan op ons protocol en zorgen wel voor een uniforme en werkbare aanpak.

Vanavond om 21.30 uur geeft directeur Jurriën Koops een reactie op het aanbevelingen in Nieuwsuur (NPO 2).

Gerelateerde artikelen