ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Drie vragen aan Sjaak van der Tak van LTO over arbeidsmigratie

Sjaak van der Tak – voorzitter LTO Nederland

Is arbeidsmigratie nodig om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan?

“Het antwoord op deze vraag is ondubbelzinnig ‘ja’. In veel sectoren, zeker in de land- en tuinbouwsector, zijn veel te weinig mensen om het werk te doen. Vandaar dat ik er al jaren op hamer dat arbeidsmigratie een onontkoombare noodzaak is. Natuurlijk zien wij graag dat mensen met een uitkering naar werk worden begeleid. Dat spoor moet ook bewandeld worden. Maar dat is volstrekt niet toereikend om de huidige krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Arbeidsmigratie is en blijft een noodzaak om onze economie draaiende en onze welvaart op peil te houden. De bijdrage van arbeidsmigranten aan het nationaal inkomen is netto 11 miljard euro. Dat geeft aan dat het belang van arbeidsmigratie voor ons land groot is.”

Wat moet er beter als meer internationale medewerkers naar Nederland komen?

“Internationale medewerkers verdienen een goede behandeling, met dezelfde rechten als alle andere werknemers in Nederland. Dat betekent dat ze moeten worden betaald volgens de cao. Maar het betekent tevens dat er niet zomaar voor allerlei oneigenlijke zaken sprake van looninhouding kan zijn. Het betekent bovendien dat er een scholingsaanbod moet zijn, zodat ze de Nederlandse taal kunnen leren en de mogelijkheid hebben om door te groeien binnen een bedrijf. En tot slot betekent het dat we moeten zorgen voor kwalitatief goede huisvesting. Momenteel is er een groot tekort aan huisvesting. Vaak willen gemeenten wél de bedrijvigheid aantrekken, maar wordt er niet voor huisvesting gezorgd. Toen ik burgemeester van Westland was, hadden we als College van B&W zeventien mogelijke huisvestingslocaties voorgesteld. Die werden allemaal afgewezen door de gemeenteraad. In dat soort gevallen moet de provincie zijn verantwoordelijkheid nemen om in te grijpen. Want ook arbeidsmigranten hebben – net als iedere Nederlander – recht op goede huisvesting.”

Welke rol kan de uitzendbranche hierbij spelen?

“Door zelf vooral het goede voorbeeld te geven. Misschien is het een idee als de ABU een club van gerenommeerde mensen samenstelt, die – net als bij restaurants – één, twee of drie sterren kunnen uitdelen aan ABU-leden. Op die manier kun je zichtbaar maken dat er op dit moment al heel veel uitzendorganisaties zijn die Internationale medewerkers op een normale en menselijke manier behandelen. En dat is ook wat al die hardwerkende Internationale medewerkers zonder enige twijfel verdienen.”

Gerelateerde artikelen