ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Parlementaire agenda: De eerste aanbevelingen van het ‘Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’

Tweede_kamer_wetgeving_uitzendwerk

Regelmatig wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd en besloten over onderwerpen die de uitzendbranche raken. In deze rubriek belichten we een actueel onderwerp:

Wat: Algemeen Overleg Arbeidsmarktbeleid

Wanneer: Woensdag 24 juni 13.00 – 16.00 uur

Waar: Tweede Kamer (livestream)

Op woensdag 24 juni zal de Kamercommissie SZW met minister Koolmees in debat gaan over arbeidsmarktbeleid. Waarschijnlijk komen ook de eerste aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer hierbij aan bod. Deze aanbevelingen kwamen op 11 juni jongstleden naar buiten.

Wat vindt de ABU?

De ABU is positief over de voortvarendheid van het aanjaagteam. Arbeidsmigranten verrichten belangrijk werk in ons land. Zij hebben net als iedereen recht op goede woon-, werk- en vervoersomstandigheden. Veel van de aanbevelingen van het aanjaagteam passen dan ook in de kwaliteitsaanpak van de ABU.

De ABU is echter ook kritisch. Bijvoorbeeld over de dubbele boodschap van het aanjaagteam als het gaat om huisvesting: er wordt aandacht gevraagd voor het tekort van 120.000 goede ‘bedden’ en tegelijkertijd wordt voorgesteld om binnen het huidige aanbod minder mensen per kamer te huisvesten. Eén eigen slaapkamer voor iedere arbeidsmigrant klinkt sympathiek maar is op korte termijn helaas niet uitvoerbaar. Het biedt wel perspectief voor de lange termijn als er meer huisvesting is. De ABU hanteert in het ABU-Corona veiligheidsprotocol arbeidsmigranten daarom het uitgangspunt dat er maximaal twee arbeidsmigranten gebruik maken van één slaapkamer.

Om meer huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren, stelt de ABU voor dat gemeenten concrete locaties aanwijzen voor woningbouw voor deze doelgroep. Na jaren van onvoldoende kwalitatieve bouw is nu urgentie noodzakelijk. Hierbij kan bijvoorbeeld worden aangesloten bij de werkwijze van de Provincie Limburg die een berekening maakt van het aantal nieuwe arbeidsmigranten en van gemeenten eist dat zij worden meegenomen in het huisvestingsbeleid.

Een ander kritiekpunt van de ABU heeft betrekking op vervoer. De ABU vindt dat arbeidsmigranten die behoren tot een gemeenschappelijk huishouden in vaste samenstelling gezamenlijk moeten kunnen reizen. Wel ondersteund de ABU de oplossingen naar analogie van het openbaar vervoer, zoals voorgesteld door het aanjaagteam. Deze sluiten goed aan bij het ABU-Corona veiligheidsprotocol arbeidsmigranten en zorgen voor een uniforme aanpak.

De ABU is net als het aanjaagteam voorstander van strenge richtlijnen, zolang die ook werkbaar zijn en het veiligheidsdoel daadwerkelijk dienen.

Lees ook het artikel: Tom van der Vorst (Axell) en Tom Sijpestijn (Flexspecialisten): “Samen de veiligheid van arbeidsmigranten borgen”

Gerelateerde artikelen