ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Kostprijselementen 2023

Zoals ieder jaar publiceert de ABU informatie over de kostprijselementen voor het komende jaar. De ABU informeert daarbij over de algemene, objectiveerbare variabelen. Op basis hiervan en in combinatie met eigen bedrijfsafhankelijke gegevens, kunt u de totale (loon)kosten van uw flexkrachten berekenen.

Het document Toelichting op de kostprijselementen is een leidraad hiervoor en beschikbaar via onze kennisbank (voor onze leden). Op onze openbare website vindt u het overzicht van overzicht van eerdere jaren.

Wouter Klomp (klomp@abu.nl

Gerelateerde artikelen