ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

In het SER-MLT advies is opgenomen dat de flexibele periode voor uitzendovereenkomsten verkort moest worden. In november 2021 hebben cao-partijen, in lijn met deze afspraak, de verkorting van fase A en fase B afgesproken en opgenomen in de cao.

Fase A is vanaf 2 januari 2023 nog maximaal 52 weken en fase B maximaal drie jaar. Tot 2 januari 2023 was sprake van een overgangsregeling. Per 2 januari is de overgangsregeling niet meer van toepassing en is de verkorte termijn voor alle contracten in fase A en B van toepassing. Er geldt nog één uitzondering voor fase B. Overeenkomsten in fase B die zijn aangegaan vóór 17 november 2021 kunnen de periode drie jaar nog overschrijden. Dit betekent dat een fase A-contract dat de 52 weken overschrijden van rechtswege een fase B overeenkomst. Een fase B overeenkomst dat de drie jaar overschrijdt, wordt van rechtswege een fase C overeenkomst.

Met ingang van 1 november wordt een aantal bepalingen in de cao aangepast. Het gaat om:

  • de nadere toelichting bij de vaste eindejaarsuitkering vanaf 2 januari 2023
  • de nieuwe loontabel n.a.v. de verhoging van het Wet Minimum Loon
  • aanpassing van artikel 23 lid 3 aan de nieuwe termijn van fase A
  • aanpassing van het percentage dat moet worden afgedragen aan de PAWW voor 2023.

Laura Spangenberg, spangenberg@abu.nl

Gerelateerde artikelen