ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Werkgeversheffing ZVW 2022 definitief

Vorige week is in de Staatscourant de definitieve premie Zorgverzekeringswet 2022 gepubliceerd; 6,75%. De voorlopige premie van 6,70% die op Prinsjesdag werd bekendgemaakt, is dus met 0,05%punt naar boven bijgesteld.

Met deze kleine stijging werd rekening gehouden om een stijging van salarissen in de zorg te kunnen bekostigen. Ten opzichte van het huidige premiepercentage ZVW (7,00%) is er dus sprake van een kleine daling. Het definitieve premiepercentage is opgenomen in ons overzicht van kostprijselementen.

Wouter Klomp – klomp@abu.nl

Gerelateerde artikelen