ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Kansen in de anderhalvemeter-economie

Zorgwekkende cijfers over de economie en arbeidsmarkt buitelen deze week over elkaar heen. Eerst kwam UWV met cijfers over de werkloosheid. Gisteren het CPB met herziene, beroerde economische ramingen en vandaag het CBS met een historisch dieptepunt in ondernemersvertrouwen. 

Het maakt duidelijk dat de coronacrisis diep, lang en ingrijpend gaat worden. ‘Onze economie en arbeidsmarkt liggen inmiddels op de IC. Kunstmatig beademd…’, twitterde ik naar aanleiding van de berichtgeving. De steunmaatregelen maskeren nog even de ernst van de crisis. Het ‘nieuwe normaal’ gaat veel pijn doen voor mensen, werk en bedrijven.

Daarom is het ook zo belangrijk dat er een goed tweede steunpakket gaat komen. Maar in deze tweede fase is meer nodig en moeten we ook vooruit denken én handelen. Zorgen dat bedrijven en mensen zich gaan aanpassen aan het nieuwe normaal. 

Daar liggen mogelijkheden voor de uitzendbranche om van waarde te zijn. Uitzenders staan goed opgesteld om bedrijven te helpen bij het inrichten van de anderhalvemeter-economie en veilig en gezond werken. Bij het opstarten, doorstarten, afremmen en daarna weer opstarten. Want dat wordt het ‘nieuwe normaal’ voor veel bedrijven. Dat vraagt om slimme wendbaarheid en flexibiliteit. En juist daar zit de expertise van onze leden.

Tegelijk vraagt de ‘verborgen werkloosheid’ van vandaag, morgen om een oplossing. Daar kunnen uitzenders als geen ander mee aan de slag.  Van NOW naar werk elders zal voor veel werkenden het devies worden. Het heeft geen zin om onze ogen te sluiten voor de reorganisaties en ontslagen die gaan komen. Intersectorale van-werk-naar-werk-bemiddeling, bijscholing en goede transparante competentieprofielen: dat is ons werk. 

Zo zorgen wij voor zebrapaden op de arbeidsmarkt, waar werkenden kunnen oversteken. In samenwerking met UWV, gemeenten en onze partners OVAL, NRTO en Cedris in de alliantie Samen werken voor werk.      

Die kansen zien uitzendondernemers ook. Zelfs in deze moeilijke tijden. Wekelijks heb ik contact met hen. En sinds deze week publiceren wij hun verhalen. Ik ben onder de indruk van de veerkracht in de branche. Nog meer van het  enorme ondernemerschap waarmee ze in deze crisis nieuwe mogelijkheden zien. Dat stemt me ondanks de regen van sombere berichten heel positief. 

Gerelateerde artikelen