ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Over de code aard arbeidsverhouding

Werkgevers kunnen bij de aangifte loonheffingen met behulp van codes de situatie van een werknemer aangegeven.

Er zijn codes voor het geslacht van de werknemer, de arbeidsverhouding en de loonbelastingtabel die van toepassing is. De code aard arbeidsverhouding geeft aan met welk type medewerker u van doen heeft. Voor uitzendondernemingen zijn de volgende codes het meest gebruikelijk:

  • Code 1: de ‘gewone’ arbeidsovereenkomst. Deze gebruikt u bijvoorbeeld voor uw vaste medewerkers, die op uw kantoor werken.
  • Code 11: de uitzendovereenkomst. Deze gebruikt u voor uw uitzendkrachten. Let op: dit geldt voor alle uitzendkrachten, dus met of zonder uitzendbeding, fase A, B, of C: deze worden allemaal geregistreerd met code 11.
  • Code 82: sinds de Wab is er een eigen code voor payrollkrachten.

Elk jaar zijn er wijzigingen in de codes voor de aangifte van loonheffingen. Daarom publiceert de Belastingdienst ieder jaar een nieuwe lijst met daarin de juiste codes die u moet gebruiken.

Gerelateerde artikelen